Záměry

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Z darovaných peněz tedy zůstává 65 % místní Charitě, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky.

Po kliknutí na křížek se vám zobrazí záměry Tříkrálové sbírky dané Charity. V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit. Za správnost zodpovídají příslušné Charity.

 • Charita Přelouč

  • Nákup vybavení - kuchyňské a sportovní vybavení. Materiál na aktivity s dětmi. Rekonstrukce klubovny, úprava zahrady. Dofinancování vzdělávání pracovníků. rn

   75 000 Kč
  • Provoz charitního šatníku – úhrada energií, potravinová pomoc rodinám v nouzi – sklad nájem a energie. Nákup potravin v mimořádné situaci.\r\n

   45 000 Kč
  • Vánoční a velikonoční akce s klienty služby. Přímá finanční pomoc lidem v nouzi. Dofinancování vzdělávání pracovníků.\r\n

   37 500 Kč
  • Výlety s dětmi z Jakub klubu, z pěstounských rodin a rodiny v službě SAS po blízkém okolí. Tímto jim zprostředkováváme nové zážitky a zkušenosti, protože jinak se zpravidla nikam nedostanou.\r\n

   25 000 Kč
  • Vzdělávání dobrovolníků a úhrada energií v rámci zajištění dobrovolnických programů pro seniory. Dobrovolnické projekty žáků ZŠ a studentů gymnázia pro seniory v Domově u fontány – materiál na tvoření, informační materiály.\r\n

   12 500 Kč
  • Nákup vybavení - kuchyňské a sportovní vybavení. Materiál na aktivity s dětmi. Rekonstrukce klubovny, úprava zahrady. Dofinancování vzdělávání pracovníků. rn

   75 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.\r\n

   7 500 Kč
  • Pravidelná setkání dětí s programem, Mikulášské setkání dětí a pěstounů. Dofinancování vzdělávání pracovníků.\r\n

   20 000 Kč
  • Nákup nových kompenzačních pomůcek podle aktuální potřeby.\r\n

   15 000 Kč
 • DCH HK -  Nové Město nad Metují

  • Pomoc osobám a rodinám, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit (oblast Nové Město nad Metují a okolní obce).

   18 000 Kč
  • Podpora aktivit dobrovolnického centra Diecézní charity Hradec Králové

   90 000 Kč
  • Projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   66 600 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   5 400 Kč
 • Diecézní charita Hradec Králové

  • Přímá pomoc lidem v nouzi, integrační aktivity, pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou, provoz humanitárního skladu, činnost dobrovolnického centra.

   1 330 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   70 000 Kč
 • Farní charita Chrudim

  • Dofinancování provozu občanské poradny, rekonstrukce a vybavení kanceláře.

   150 000 Kč
  • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů charitní pečovatelské služby.

   50 000 Kč
  • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů osobní asistence.

   50 000 Kč
  • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů domácí zdravotní péče.

   50 000 Kč
  • Zakoupení zdravotních a kompenzačních pomůcek.

   30 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí.

   20 000 Kč
  • Nákup a opravy automobilů pro terénní služby.

   150 000 Kč
  • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů dobrovolnického centra.

   50 000 Kč
  • Finanční jednorázová pomoc jednotlivcům a rodinám v nouzi.

   20 000 Kč
 • Farní charita Dobruška

  • Podpora sociální služby osobní asistence pro lidi v Dobrušce a hlavně pro lidi v okolních obcích a Orlických horách

   150 000 Kč
  • Půjčovna pomůcek- nákup dalších pomůcek, pro seniory (pro pečující rodiny), pro nemocné po úrazech

   150 000 Kč
  • Přímá pomoc lidem v tísni

   104 800 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

   22 000 Kč
  • Mimořádné situace Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   13 200 Kč
 • Farní charita Dolní Újezd

  • Nákup nového automobilu pro charitní pečovatelskou službu.

   128 800 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   7 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   4 200 Kč
 • Farní charita Dvůr Králové nad Labem

  • Respitní pobyty pro děti vyrůstající v náhradní rodinné péči.

   100 000 Kč
  • Občanská poradna ve Dvoře Králové nad Labem, Hořice a Jaroměř. Zajištění provozu služeb.

   75 000 Kč
  • Osobní asistence.Domácí péče. Zajištění provozu služby, náklady na dopravu ke klientům na Královédvorsku.

   25 000 Kč
  • Podpora projektů v Indii.

   12 500 Kč
  • Adresná pomoc v nepříznivé životní situaci.

   12 500 Kč
  • Denní stacionář Serafína. Vybavení prostor nové služby.

   25 000 Kč
 • Farní charita Litomyšl

  • Domácí hospic sv. Františka: Výtěžek bude použit na provoz domácí hospicové péče poskytované lidem na Litomyšlsku.

   245 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum: Krytí nákladů na provoz Dobrovolnického centra

   52 500 Kč
  • Přímá pomoc rodinám s dětmi: Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

   17 500 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraniční: Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   24 500 Kč
  • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   10 500 Kč
 • Farní charita Rychnov nad Kněžnou

  • Obnova vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnova nad Kněžnou – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby

   360 000 Kč
  • Přímá pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK. Rodinám s více dětmi dlouhodobě žijící na hranici chudoby. Rodinám s postiženým dítětem. Redistribuce potravinové a materiálové pomoci.

   50 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   25 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   15 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých v rámci provozování denního stacionáře Lávky Sdružení Neratov z.s.

   50 000 Kč
 • Farní charita Studenec u Horek

  • Doplnění nabídky zdravotnických technických pomůcek do půjčovny. Nákup zdravotnického materiálu pro domácí péči.

   73 600 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   4 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   2 400 Kč
 • Oblastní charita Červený Kostelec

  • Hospic Anežky České: nákup nové průmyslové sušičky (pračky) prádla, údržba a opravy zařízení a vybavení hospice, nákup zdravotnického materiálu

   147 000 Kč
  • Domov sv. Josefa: revitalizace zahrady pro klienty odlehčovací služby

   147 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí: projekty v Indii-kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum

   35 000 Kč
  • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   21 000 Kč
  • Denní stacionář Kafkova vila Červený Kostelec: nákup zařízení a vybavení pro provoz denního stacionáře

   70 000 Kč
  • Mobilní hospic Anežky České: zajištění lepší dostupnosti sester v terénu, nákup zdravotnické techniky a pomůcek pro zkvalitnění péče o pacienty

   105 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec: zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zdravotnické techniky a pomůcek pro zkvalitnění péče o pacienty

   70 000 Kč
  • Mateřské centrum Háčko: obnova zařízení mateřského centra, nákup materiálu a odměn pro děti při prorodinných aktivitách, částečné krytí provozních a mzdových nákladů

   35 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba Hostinné: zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby

   70 000 Kč
 • Oblastní charita Havlíčkův Brod

  • Svozový automobil: Svozové auto pro Centrum sociálních služeb Petrklíč: Nákup nového devítimístného svozového auta s plošinou pro imobilní klienty místo starého vozu, který velmi rychle dosluhuje a vyžaduje každoročně nákladné opravy. S jeho pomocí můžeme dopravit klienty s postižením do Petrklíče v Ledči nad Sázavou, kde klienti mohou využívat sociální služby, které jim umožní soběstačně setrvat ve svém přirozeném prostředí.

   600 000 Kč
  • Umírej doma!: Domácí hospicová péče nabízí strávení posledních dnů života nemocného v domácím prostředí s rodinou. Nutnou podmínkou pro poskytování této služby jsou zdravotnické přístroje a kvalitní personál, proto bychom chtěli získané prostředky použít na dofinancování mzdových a provozních nákladů a nákup zdravotnického vybavení.

   400 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí: Projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   60 000 Kč
  • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   36 000 Kč
  • Charitní pomoc: Spolufinancování nákladů na provoz charitních služeb poskytovaných ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec.

   204 000 Kč
  • Centrum charitní pomoci: Umožnit vytvořit a udržet pracovní místa pro lidi, kteří jsou z nejrůznějších důvodů dlouhodobě nezaměstnaní či těžko uplatnitelní na trhu práce, a tím podporovat udržení a rozvoj jejich pracovních návyků a dovedností.

   300 000 Kč
 • Oblastní charita Hradec Králové

  • Hospicová péče - poskytování odborné komplexní péče nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým tak, aby umírající netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Péče je poskytována v domácím prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny.  \r\n\r\nShromažďování finančních prostředků pro přípravné práce, výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice.\r\n\r\nVyužití prostředků: projektová dokumentace, investice, vybavení, provozní a personální náklady.\r\n

   440 000 Kč
  • Pečovatelská služba - ooskytování komplexních činností (pomoc při péči o sebe a svoji domácnost) lidem se sníženou soběstačností a rodinám s více dětmi, s cílem udržet co nejdéle kvalitu jejich života, soběstačnost a sebeobslužnost, umožnit jim žít běžným způsobem života dle jejich přání a zvyklostí, v přirozeném domácím prostředí. Týká se regionu Královéhradecko a Třebechovicko. rnrnVyužití prostředků: investice (automobil), vybavení, provozní a personální náklady.rn

   242 000 Kč
  • Konkrétní pomoc a podpora osob v řešení krizových situací, orientace a adaptace na náročné životní období, pomoc při hledání možných řešení, ochrana před sociálním vyloučením. \r\nProstřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytujeme kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranně podporujeme nemocné a pečující.\r\n\r\nVyužití prostředků: vybavení, provozní a personální náklady.\r\n\r\n

   220 000 Kč
 • Oblastní charita Jičín

  • Podpora dobrovolnických aktivit - Cílem dobrovolnických projektů je rozvoj vzájemné občanské podpory ve společnosti a zlepšení povědomí o hodnotě i významu dobrovolnických aktivit. Našim záměrem je realizovat dobrovolnické programy zaměřené na pomoc dětem s jakýmkoli druhem znevýhodnění, na sociálně slabé rodiny s dětmi, seniory a lidem se zdravot. hendikepem. Vybraná částka půjde na mzdu koordinátorky, kancelářské potřeby, výtvarný a jiný materiál pro práci dobrovolníků s klienty v programech: Pět P – celosvětový dobrovolnický program zaměřený na děti, Dobrovolníci do zdravotnických zařízení, Dobrovolníci do sociálních služeb,Skupinová práce s dětmi a mládeží, Senioři pomáhají dětem

   90 000 Kč
  • Přímá pomoc v regionech Jičínska, Novopacka, Hořicka a Semilska - Přímá pomoc je učená na zmírnění následků nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem bez jejich přičinění, a které nemohou, nebo neumí řešit pouze vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi a staré lidi z regionů, kde působí Oblastní charita Jičín. Z prostředků se budou rovněž hradit náklady spojené s přímou pomocí (např. pohonné hmoty).

   20 000 Kč
  • Auto pro Charitu - Pracovníci všech našich středisek vyjíždějí stále častěji do terénu, protože nám stále stoupá počet lidí, kterým pomáháme. Ať už se jedná o pečovatelskou službu, nebo o práci s rodinami s dětmi. Rozvíjí se také naše Dobrovolnické centrum a naše Prádelna Veronika, která zaměstnává lidi se zdravotním postižením. Stávající počet aut tak neodpovídá našim současným potřebám a situaci chceme řešit pořízením dalšího automobilu.

   200 000 Kč
  • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na Semilsku - Pracovníci pomáhají sociálně slabým rodinám s dětmi řešit: péči o dítě (vhodné trávení volného času, příprava do školy, stravování, zapojení dítěte do domácích povinností atd.), péči o domácnost (úklid, finanční gramotnost atd.), komunikaci s veřejnými institucemi (škola, úřady, lékař atd.). To vše v terénu v rámci území ORP Semily. Finanční prostředky použijeme na nákup materiálů pro práci s dětmi, nájem, energie a pohonné hmoty.

   50 000 Kč
  • Nízkoprahové kluby PoHoDa (Hořice), EXIT (Jičín) a Relax (Nová Paka) - Cílem klubů je zmírnit, nebo předejít rizikům, která jsou spojená se způsobem života dětí a mládeže, kteří nechtějí, nemohou, nebo neumí trávit svůj volný čas obvyklým způsobem. Jedná se děti a mládež, kteří jsou z nějakých důvodů ohroženi nebo zasaženi problémy v těchto okruzích: rodina, škola, kamarádi a vrstevníci, životní styl, zneužívání návykových látek, konfliktní chování, volný čas, fyzické a duševní zdraví, práce a brigády, sexuální chování, sociální dovednosti a životní hodnoty. Vybraná částka půjde na výtvarný a jiný materiál pro práci s dětmi a mládeží, vybavení pro volný čas, nájem a energie.

   50 000 Kč
  • Práce s ohroženými rodinami - Oblastní charita Jičín má pověření Královéhradeckého kraje pracovat v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. V rámci něj poskytuje odbornou pomoc rodinám s dětmi, které jsou vedené ve spisech orgánu sociálně právní ochrany (SPOD). Cílem činností je stabilizovat rodinu tak, aby se dítě ocitlo mimo trvalé ohrožení na zdraví a duševního rozvoje.  Činnost provádíme ve spolupráci s MěÚ Jičín a MěÚ Nová Paka, odbory sociálně právní ochrany dětí a rodiny. Činnost provádíme v terénu na území Jičínska a Novopacka. Vybraná částka půjde na výtvarný a jiný materiál pro práci s dětmi a mládeží, vybavení pro volný čas, nájem a energie.

   50 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   25 000 Kč
  • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   15 000 Kč
 • Oblastní charita Jilemnice

  • Charitní taxi - sociální automobil - přeprava osob se sníženou mobilitou z celého Jilemnicka k lékařům, na úřady, do obchodů i ke kadeřníkovi za cenu dostupnou všem potřebným.

   69 000 Kč
  • Mateřské centrum Rodinka - aktivity pro rodiče a děti, jazykové kurzy, besedy s odborníky, divadla a sportovní aktivity pro širokou veřejnost.

   108 000 Kč
  • Dar na humanitární projekty v Indii - vzdělávání dětí a mládeže v oblasti Bangalore

   11 500 Kč
  • Sociální šatník a potravinová pomoc - lidem v hmotné nouzi poskytujeme potraviny, drogerii i oblečení. Šatník slouží široké veřejnosti.

   34 500 Kč
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   7 000 Kč
 • Oblastní charita Kutná Hora

  • Osobní automobil pro terénní programy středisek Atrium a Racek, které působí v Kutné Hoře a okolí.

   300 000 Kč
  • Provoz dobrovolnického centra, které vysílá dobrovolníky do nemocnic a zařízení sociální péče v Kutné Hoře a Čáslavi.

   150 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   30 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   18 000 Kč
  • Aktivity Rodinného centra Kopretina, vzdělávací kurzy, doučování, příměstské tábory. Aktivity pro školní a předškolní děti Centra Maják a Domek, výlety, kulturní akce, soutěže.

   30 000 Kč
  • Středisko Přístav vybaví sociálně terapeutickou dílnu potřebami pro výrobu keramiky (formy, hlína, pomůcky pro keramiku).

   54 000 Kč
  • Přímá finanční pomoc v případě sociální situace, potravinová a materiální pomoc a její organizační zajištění.

   18 000 Kč
 • Oblastní charita Náchod

  • Charitní pečovatelská služba - zlepšení dostupnosti služby v regionu

   240 000 Kč
  • Provozní náklady azylového domu pro mladé muže a ženy

   132 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

   30 000 Kč
  • Podpora rodin a osob v nouzi

   90 000 Kč
  • Provozní náklady azylového domu pro matky s dětmi

   30 000 Kč
  • Pomoc při mimořádných situacích

   18 000 Kč
 • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

  • Revitalizace zahrady u centra sociálních služeb v Chotovicích - záměrem projektu je revitalizace zahrady u Domu sv. Josefa. Chceme vybudovat zahradu ve stylu středověkých klášterních zahrad, která bude zpřístupněna veřejnosti. Členění zahrady do tří částí, vytvoří bylinkovou aromaterapeutickou část, rozárium a užitkovou zahradu s divokým koutkem. Revitalizovaná plocha je 2250 m2.
   Našim záměrem, je zejména rozšíření možnosti pracovní terapie pro uživatele služby sociálně terapeutické dílny a vytvoření klidné zóny, pro klienty denního stacionáře, pečovatelské služby a osobní asistence.
   Dále bude zahrada, respektive altán na zahradě sloužit pro poskytování supervizí, intervizí a školení pro

   644 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii, kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   35 000 Kč
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů.

   21 000 Kč
 • Oblastní charita Pardubice

  • Paliativní ambulance a mobilní hospic - Projektová dokumentace, rekonstrukce domu, elektroinstalace, topení, voda, vybavení.

   729 000 Kč
  • Rozšíření sociálních služeb - vybavení kanceláří pro pečovatelskou službu a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.

   90 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   45 000 Kč
  • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů spod.

   27 000 Kč
  • Přímá pomoc - Přímá pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace, jízdenky pro lidi bez domova.

   9 000 Kč
 • Oblastní charita Polička

  • Posílení personální kapacity odborného týmu paliativní péče a územní rozšíření pro poskytování služby Domácího hospice sv. Michaela.

   301 600 Kč
  • Částečné pokrytí nákladů na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře (služba pro lidi s dušením onemocněním) souvisejcí s probíhající reformou psychiatrické péče.

   150 800 Kč
  • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně humanitární pomoc.

   26 000 Kč
  • Podpora humanitárníc projektů v Indii - podpora kvalifikačníkurzů pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora namajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   26 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   15 600 Kč
 • Oblastní charita Trutnov

  • Dostavba půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek:rnSkladovací prostory pro uskladnění zdravotních pomůcek jsou dlouhodobě nevyhovující (malá plocha, nemožnost bezbariérových úprav). Řešením je již započaté budování přístavby v roce 2020 ke stávajícímu objektu OCH Trutnov s parametry, které budou provozu půjčovny plně vyhovovat.

   60 341 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

   3 176 Kč
  • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   3 600 Kč
 • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

  • Charitní pečovatelské služby - provozní náklady aut – PHM, servis a údržba aut, vzdělávání zaměstnanců, energie, nákup materiálu a mzdové náklady. Úprava okolí budovy na parkování aut pečovatelské služby Letohrad.

   250 000 Kč
  • Domácí hospic ALFA-OMEGA - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba; vzdělávání zaměstnanců a mzdové náklady.

   250 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí: Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   55 000 Kč
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   33 000 Kč
  • Centrum Pod střechou Letohrad - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, lektorné, mzdové náklady.\r\nÚprava okolí budovy: přístřešek na kočárky, oprava plotu, možnost využití pro NZDM.\r\n

   200 000 Kč
  • Sociální rehabilitace Lanškroun - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, mzdové náklady.

   80 000 Kč
  • Centrum Kopretina Horní Sloupnice - nákup materiálu, spoje, doprava a vstupy na letní výlety (příměstské tábory).

   15 000 Kč
  • Nízkoprahové centrum pro lidi bez domova Lanškroun - na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

   30 000 Kč
  • Sociální sprcha Ústí nad Orlicí - na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

   30 000 Kč
  • Fond na rozvoj a rozšíření stávajících projektů.

   100 000 Kč
  • Přímá pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi.

   57 000 Kč

Děkujeme za Vaši štědrost!

Děkujeme Vám za podporu Tříkrálové sbírky 2021!