Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

JAK POMÁHÁMEMapa služeb DCH HK

Diecézní katolická charita Hradec Králové a její Charity poskytují sociální a zdravotní služby pro potřebné a nemocné od raného do seniorského věku, pomáháme také cizincům a uprchlíkům, věnujeme se humanitární pomoci:
 • PRO SENIORY A NEMOCNÉ - domácí zdravotní péče • domácí hospicová péče • zapůjčení zdravotnických pomůcek • pečovatelské služby • tísňová péče • stacionář a centrum denních služeb pro seniory • sociálně aktivizační služby • lůžkový hospic a mobilní hospic • odlehčovací služby • zdravotnické a sociální zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou • chráněné bydlení • půjčovna zdravotnických pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou
 • PRO HANDICAPOVANÉ - stacionáře • sociálně terapeutické dílny • osobní asistence • raná péče • sociální rehabilitace • sociálně aktivizační služby
 • PRO MATKY S DĚTMI - domovy pro matky s dětmi • byty sociální rehabilitace 
 • PRO RODINY S DĚTMI -  mateřská a rodinná centra • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi • služby pro pěstouny
 • PRO DĚTI A MLÁDEŽ - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež • volnočasové aktivity pro děti a mládež
 • PRO LIDI BEZ DOMOVA - azylový dům • noclehárny • nízkoprahová denní centra • terénní programy • sociální rehabilitace • dům na půl cesty
 • PRO LIDI V TÍSNI - občanské a sociální poradny • intervenční centrum pro oběti domácího násilí 
 • PRO ETNICKÉ MENŠINY A CIZINCE - integrační centrum pro cizince • sociální poradenství a asistenční služby • zájmové aktivity a další projekty na pomoc cizincům a uprchlíkům
 • DOBROVOLNICTVÍ - dobrovolnické programy na pomoc nemocným a seniorům, dětem a mládeži nebo cizincům • Evropská dobrovolná služba (EDS)
 • OSTATNÍ STŘEDISKA POMOCI - sociální rehabilitace • projekty pomoci lidem znevýhodněným na trhu práce • sociální šatníky • potravinová pomoc pro potřebné a další
 • POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH - psychosociální, materiální a finanční pomoc obětem povodní, požárů a dalších mimořádných událostí, včetně pomoci dobrovolníků
 • HUMANITÁRNÍ POMOC - projekt Adopce na dálku® na pomoc chudým dětem v Indii • rozvojové projekty zaměřené na podporu vzdělávání, výstavby bydlení a zemědělských aktivit v chudých oblastech Indie

Kontakty na Charity a jejich služby najdete v adresáři.

Projekty Diecézní katolické charity Hradec Králové

Spolu s našimi Charitami se také zapojujeme do veřejných charitních sbírek, které vyhlašuje Charita Česká republika na pomoc obětem živelných katastrof u nás i v zahraničí, na pomoc rozvojovým zemím a státům postiženým válečnými konflikty. Více na www.charita.cz a http://svet.charita.cz/.

POMÁHÁME LIDEM, KTEŘÍ SI POMOCI NEMOHOU ANEBO NEUMĚJÍ

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Více informací také zde.