Jak pomáháme

Pomáháme lidem v nouzi prostřednictvím široké sítě sociálních a zdravotních služeb. Poskytujeme péči nemocným a potřebným bez rozdílu věku, pohlaví, rasy a vyznání. Podporujeme také dobrovolnictví, integraci cizinců a rozvojovou pomoc v chudých oblastech světa.

NAŠE CENTRA POMOCI

KAŽDÝ ČLOVĚK JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ

Komu pomáháme

KOMU POMÁHÁME

Prostřednictvím sítě Charit poskytujeme sociální a zdravotní služby nemocným a potřebným od raného do seniorského věku:

 • SENIORŮM A NEMOCNÝM

terénní služby: domácí zdravotní péče, pečovatelské služby, domácí hospicová péče, mobilní hospic, tísňová péče, sociálně aktivizační služby;

ambulantní a pobytové služby: stacionáře a centrum denních služeb, lůžkový hospic, ambulance paliativní péče a léčby bolesti, odlehčovací služby, zdravotnické a sociální zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou, ambulance fysioterapie, chráněné bydlení, sociálně aktivizační služby;

doplňkové služby: zapůjčení zdravotních pomůcek, půjčovna zdravotních pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou a další

 • LIDEM S HANDICAPEMstacionáře, sociálně terapeutické dílny, osobní asistence, raná péče, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby
 • MATKÁM S DĚTMI - domovy pro matky s dětmi, sociální rehabilitace
 • RODINÁM S DĚTMI – mateřská a rodinná centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služby pro pěstouny, sociální rehabilitace
 • DĚTEM A MLÁDEŽI - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, volnočasové aktivity pro děti a mládež
 • LIDEM BEZ DOMOVA - azylový dům, noclehárny, nízkoprahová denní centra, terénní programy, sociální rehabilitace, dům na půl cesty
 • LIDEM V TÍSNI - občanské a sociální poradny, intervenční centrum pro oběti domácího násilí
 • ETNICKÝM MENŠINÁM A CIZINCŮM – integrační centrum pro cizince, poradna pro cizince a uprchlíky a další projekty na pomoc cizincům a uprchlíkům
 • OSTATNÍ STŘEDISKA POMOCI – charitní šatníky, sociální rehabilitace, potravinová pomoc pro potřebné a další
 • DOBROVOLNICTVÍ – dobrovolnické programy na pomoc nemocným a seniorům, dětem a mládeži nebo cizincům, Evropská dobrovolná služba (EDS)
 • POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH – psychosociální, materiální a finanční pomoc obětem povodní, požárů a dalších mimořádných událostí, včetně pomoci dobrovolníků
 • HUMANITÁRNÍ POMOC - projekt Adopce na dálku® na pomoc chudým indickým dětem, rozvojové projekty v Indii (podpora vzdělávání, výstavby bydlení a rozvoj zemědělských aktivit v chudých oblastech) a další střediska pomoci.

Mapa služeb

Kontakty na Charity a jejich služby najdete v adresáři.