Půjčovna pro nemocné HCH

SPHCH

Půjčovnu zdravotnických pomůcek pro nemocné Huntingtonovou chorobou provozujeme ve spolupráci se Společností pro pomoc při Huntingtonově chorobě.

Huntingtonova choroba (HCH)

Toto závažné neurodegenerativní dědičné onemocnění je nevyléčitelné a postihuje lidi v produktivním věku. Pacient postupně ztrácí tělesné i duševní schopnosti a stává se plně závislý na péči okolí.

Co je cílem půjčovny

Zkvalitnit péči o pacienty s HCH a umožnit jim setrvat co nejdéle v domácím prostředí a udržet tak rodinné a společenské vazby.

Pomůcky k zapůjčení

  • 2 typy speciálních křesel (Omega a Halesworth)

křeslo Halesworth                                              křeslo Omega

Křeslo Halesworth - uživatelský manuál                        Křeslo Omega - uživatelský manuál

Pomůcky zvyšují komfort a bezpečí postiženého a usnadňují situaci pečujícím osobám. Křesla jsou pohodlná a nastavitelná, zabraňují sklouznutí pacienta a jsou zhotovena z nehořlavého a oděruvzdorného materiálu.

Podmínky pronájmu

  • Pomůcka se přenechává do užívání na dobu určitou, na základě doporučení ošetřujícího odborného lékaře.
  • Při podpisu smlouvy uživatel uhradí vratnou zálohu ve výši 1000,-Kč za jednu pomůcku, dále měsíčně 300,-Kč (včetně DPH) za každou pomůcku při nájmu křesla a lůžka.
  • Po dohodě zajistí organizace dovoz pomůcky na místo určení.

Letáky ke stažení

Kontakt

Projekt podporuje

Královéhradecký kraj          Tříkrálová sbírka