Lůžkový hospic pro Hradecko

  • Název projektu: Projektová příprava malokapacitního zařízení hospice
  • Doba realizace: 1. 8. 2017 - 31. 12. 2019
  • Dotace: 500 000 Kč
  • Záměr projektu: Vybudování malokapacitního zařízení lůžkového hospice pro Hradecko, k zajištění kvalitní paliativní péče s cílem rozšířit nabídku těchto služeb v souvilosti s již fungující domácí hospicovou péčí, kterou poskytuje Oblastní charita Hradec Králové.
  • Projekt realizuje: Diecézní katolická charita Hradec Králové a Oblastní charita Hradec Králové
  • Více informací o projektu naleznete zde.

Královéhradecký krajRealizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje