GABRIEL - pomoc seniorům a pacientům

Archanděl Gabriel je poslem dobrých zpráv. Pomocí podpory a slov dodává sílu a radost do životů druhých lidí. Dobrovolník v programu Gabriel chodí za pacienty do nemocnice či zařízení sociálních služeb a věnuje pár hodin svého volného času lidem, kteří mají volna mnoho, ale nemají s kým jej strávit.

Co dělá dobrovolník v programu Gabriel?

 • zpříjemňuje klientům a pacientům pobyt v zařízení - povídá si s nimi, předčítá denní tisk, pomáhá s drobnými nákupy, doprovází na procházky
 • může naplánovat společnou aktivitu – výtvarná činnost, karetní hry, stolní hry apod.
 • ve Fakultní nemocnici dochází na různá oddělení, může se zapojit také do programu „4D Dobrotety dětem do dlaně“ zaměřeného na předčasně narozené děti a jejich rodiče

Výhody pro dobrovolníka

 • cenná zkušenost s prací se staršími či nemocnými lidmi
 • zábava při společných aktivitách
 • smysluplně strávený volný čas
 • rozvoj vlastní osobnosti
 • příležitost jak se zastavit a zvolnit, posedět u postele nemocného, doprovodit pacienta na pomalou procházku
 • práce v zajímavém prostředí ústavů a nemocnic, kam se dobrovolník dostává jako zdravý „pozorovatel“

Jaký musí být dobrovolník?

 • starší 15 let se souhlasem rodičů, pro docházení do nemocnice starší 18 let
 • trpělivý
 • komunikativní

Kde můžete pomáhat

V programu Gabriel dobrovolníci pomáhají v následujících organizacích:

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové - zapojena jsou různá oddělení: interní, dětské, onkologie, neurologie, psychiatrie, chirurgie a ambulantní provozy.
 • v rámci Fakultní nemocnice Hradec Králové v programu 4D Dobrotety dětem do dlaně. Dobrotety navštěvují maminky předčasně narozených dětí, dělají volnočasové akce a přednášky, fotografují a mnoho dalšího. Vítány jsou zejména ženy, které sami vědí jaké to je, mít předčasně narozené dítě.
 • SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové – skupinové aktivity či individuální setkávání s klienty domova pro seniory či domova se zvláštním režimem
 • Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou, konkrétně centrum denních služeb pro nemocné nebo postižené klienty.
 • Sanatorium Topas Holice - skupinové aktivity či individuální setkávání s klienty domova se zvláštním režimem

Dříve naši dobrovolníci působili také v Domově důchodců Hradec Králové, Domově pro seniory v Chlumci and Cidlinou, zařízení pro zdravotně postižené Daneta, s.r.o., Oblastní charitě Pardubice.

Máte-li zájem stát se dobrovolníkem, stačí vyplnit Dotazník pro zájemce o dobrovolnictví, nebo kontaktovat koordinátorky dobrovolníků - my se Vám ozveme.