GABRIEL - pomoc seniorům a pacientům

Archanděl Gabriel je poslem dobrých zpráv. Pomocí podpory a slov dodává sílu a radost do životů druhých lidí. Dobrovolník v programu Gabriel chodí za pacienty do nemocnice či za klienty do zařízení sociálních služeb (do centra pro seniory nebo do TyfloCentra HK). Dobrovolník věnuje pár hodin svého volného času lidem, kteří mají volna mnoho, ale nemají s kým jej strávit.

Co dělá dobrovolník v programu Gabriel?

 • zpříjemňuje klientům a pacientům pobyt v zařízení - povídá si s nimi, předčítá denní tisk, pomáhá s drobnými nákupy, doprovází na procházky
 • může naplánovat společnou aktivitu – výtvarná činnost, karetní hry, stolní hry apod.
 • ve Fakultní nemocnici dochází na různá oddělení, může se zapojit také do programu „4D Dobrotety dětem do dlaně“ zaměřeného na předčasně narozené děti a jejich rodiče
 • dochází do TyfloCentra Hradec Králové, kde nevidomým a slabozrakým předčítají, doprovází je na procházky i na kulturní nebo sportovní akce

Výhody pro dobrovolníka

 • cenná zkušenost s prací se staršími či nemocnými lidmi, s nevidomými a slabozrakými
 • zábava při společných aktivitách
 • smysluplně strávený volný čas
 • rozvoj vlastní osobnosti
 • příležitost jak se zastavit a zvolnit, posedět u postele nemocného, doprovodit pacienta na pomalou procházku
 • práce v zajímavém prostředí ústavů a nemocnic, kam se dobrovolník dostává jako zdravý „pozorovatel“

Jaký musí být dobrovolník?

 • starší 15 let se souhlasem rodičů, pro docházení do nemocnice starší 18 let
 • trpělivý
 • komunikativní

Kde můžete pomáhat

V programu Gabriel dobrovolníci pomáhají v následujících organizacích:

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové - zapojena jsou různá oddělení: interní, dětské, onkologie, neurologie, psychiatrie, chirurgie a ambulantní provozy.
 • v rámci Fakultní nemocnice Hradec Králové v programu 4D Dobrotety dětem do dlaně. Dobrotety navštěvují maminky předčasně narozených dětí, dělají volnočasové akce a přednášky, fotografují a mnoho dalšího. Vítány jsou zejména ženy, které sami vědí jaké to je, mít předčasně narozené dítě.
 • SeneCura SeniorCentrum Hradec Králové – skupinové aktivity či individuální setkávání s klienty domova pro seniory či domova se zvláštním režimem
 • Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou, konkrétně centrum denních služeb pro nemocné nebo postižené klienty.
 • Sanatorium Topas Holice - skupinové aktivity či individuální setkávání s klienty domova se zvláštním režimem
 • TyfloCentrum Hradec Králové - dobrovolníci v centru předčítají nevidomým a slabozrakým, doprovází je na procházky i na kulturní nebo sportovní akce

Dříve naši dobrovolníci působili také v Domově důchodců Hradec Králové, Domově pro seniory v Chlumci and Cidlinou, zařízení pro zdravotně postižené Daneta, s.r.o., Oblastní charitě Pardubice.

Máte-li zájem stát se dobrovolníkem, stačí vyplnit Dotazník pro zájemce o dobrovolnictví, nebo kontaktovat koordinátorky dobrovolníků - my se Vám ozveme.