ročník 2018

V našem informačním zpravodaji Charitní listy, který vychází v diecézním měsíčníku Adalbert, najdete články a rozhovory na zajímavá témata, novinky z našich Charit (rubrika Aktuality), pozvánky na akce (rubrika Kalendář) nebo tipy na vzdělávání.

Charitní listy 12/2018

V prosincovém čísle si můžete přečíst, jak pomáhá Tříkrálová sbírka na Orlickoústecku, konkrétně v Sociálně terapeutických dílnách Miriam pro handicapované v Králíkách.

Charitní listy 11/2018

Listopadový zprávodaj uvádí rozhovor s Anastasií Mega z Kamčatky, která u nás našla druhý domov. V tomto čísle najdete také program festivalu Setkání národů. Přijďte se podívat!

Charitní listy 10/2018

V říjnu vám přinášíme příběh klientky z pardubické Charitní pečovatelské služby a také výsledky letošní sbírky na charitu.

Charitní listy 9/2018

Zářijové listy uvádí rozhovor s Mgr. Danielem Hermanem o systému zdravotnictví a sociálních služeb u nás, a také o Charitě. V tomto čísle najdete i pozvánky na akce ke Dni Charity. Přijďte se podívat!

Charitní listy léto 2018

V letním čísle vám přinášíme příběh dívky podporované v projektu Adopce na dálku, které dárce splnil životní sen, a také aktuální novinky z našich Charit!

Charitní listy 6/2018

V červnovém zpravodaji se dozvíte více o dobrovolnictví, kterému se věnují lidé dobré vůle v každém věku.

Charitní listy 5/2018

Květnové číslo uvádí rozhovor o pomoci pěstounským rodinám s vedoucí centra Mgr. Kateřinou Romančákovou z Oblastní charity v Trutnově.

Charitní listy 4/2018

V dubnových listech si můžete přečíst, jak pomáhá Tříkrálová sbírka seniorům v ledečském Petrklíči. A máme pro vás také pozvánky na rozmanité jarní akce.

Charitní listy 3/2018

V březnu vám přínášíme ohlednutí za cestou do Indie a setkáním s dětmi podporovanými v projektu Adopce na dálku. V tomto čísle najdete také výsledky Tříkrálové sbírky.

Charitní listy 2/2018

V únorových listech příběh klientky ze služby osobní asistence na Orlickoústecku následují aktuality a fotogalerie z Tříkrálové sbírky.

Charitní listy 1/2018

Lednové číslo uvádí článek o rodině, které v těžké chvíli pomohl Domácí hospic sv. Michaela poličské Charity, jenž byl podpořen z Tříkrálové sbírky.