MICHAEL - pomoc dětem a mládeži

Archanděl Michael je nejvyšším andělem. Zajišťuje lidem ochranu, vede je správnou cestou, motivuje je a dodává energii. Pokud rádi pracujete s dětmi, jste aktivní a máte zajímavé nápady, můžete se stát dobrovolníkem v programu Michael a být takovýmto andělem pro děti a mládež.

Co dělá dobrovolník v programu Michael?

 • dochází do klubů pro děti a mládež a do programů pro pěstounské rodiny
 • hraje si s dětmi, sportuje, maluje, zpívá, tancuje apod.
 • pomáhá dětem s úkoly do školy, doučuje školní látku
 • plánuje volnočasový program pro děti a mládež
 • může realizovat vlastní koníčky a vést svůj kroužek

Výhody pro dobrovolníka

 • zkušenost s prací s dětmi či vedením kroužků pro děti
 • zábava při společných aktivitách
 • smysluplně strávený volný čas
 • rozvoj vlastní osobnosti
 • práce v mladém kolektivu pracovníků na projektech týkajících se aktuálních problémů

Jaký musí být dobrovolník?

 • trpělivý
 • aktivní, komunikativní
 • v případě doučování školního učiva je důležitá dobrá znalost dané látky a schopnost ji vysvětlit

Kde můžete pomáhat

V programu Michael dobrovolníci pomáhají v organizaci Salinger, z.s. Hradec Králové ve střediscích:

 • Centrum Semafor nabízí pomoc a podporu rodinám s dětmi nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci. Nejčastěji pomáhá s řešením problémů v oblasti dluhů, bydlení, práce, školy, systému státní sociální podpory.
 • Triangl pomáhá rodinám s dětmi v obtížných životních situacích, které nedokáží samy vlastními silami překonat.
 • Stopa Čápa se orientuje na rodiny s dětmi v pěstounské péči.
 • NZDM Modrý pomeranč vytváří bezpečné prostředí pro děti a mládež ve věku 7 - 21 z Hradce Králové a okolí, kde mohou najít pomoc, podporu, sdílet své životní příběhy a trávit smysluplně svůj volný čas. 

Dříve naši dobrovolníci působili také v Nové škole, o.p.s. a Oblastní charitě Pardubice.

Máte-li zájem stát se dobrovolníkem, stačí vyplnit Dotazník pro zájemce o dobrovolnictví, nebo kontaktovat koordinátorky dobrovolníků - my se Vám ozveme.