RAFAEL - pomoc cizincům

Archanděl Rafael je nejen patronem lékařství, ale také řeči, vzdělanosti a poutníků. Pokud se zapojíte do dobrovolnického programu Rafael, stanete se průvodcem cizince v naší zemi, jeho prvním českým kamarádem a učitelem.

Co dělá dobrovolník v programu Rafael?

 • učí cizince češtinu – od abecedy a prvních slovíček po pokročilejší gramatiku
 • pomáhá dětem cizinců v českých školách – doučuje školní učivo, nejčastěji češtinu, ale také vlastivědu, občanskou výchovu, dějepis, matematiku – vše, co dětem ve škole nejde
 • konverzuje s cizinci, kteří již česky mluví a chtějí se zlepšovat
 • pomáhá fungovat v běžném životě – jak se domluvit v obchodě, u lékaře, jak funguje hromadná doprava, jak se vyplňují formuláře, co napsat do životopisu apod.
 • přibližuje cizincům české zvyky, tradice, historii
 • vypomáhá v zázemí organizace (organizování akcí pro klienty i veřejnost, administrativa, překlady apod.)

Výhody pro dobrovolníka

 • setkávání s lidmi z různých zemí, různých kultur a jazyků (např. z Ukrajiny, Sýrie, Mongolska, Vietnamu, Malajsie, Peru, Kolumbie nebo Indie)
 • zkušenost s výukou druhých, pohled na češtinu jako na cizí jazyk
 • zábava při společných aktivitách
 • smysluplně strávený volný čas
 • rozvoj vlastní osobnosti
 • procvičení cizího jazyka (nejčastěji angličtiny, ruštiny, francouzštiny nebo španělštiny)

Jaký musí být dobrovolník?

 • trpělivý
 • ochotný se domluvit s cizincem – znalost cizího jazyka není podmínkou, hlavní je chuť komunikovat třeba i „rukama nohama“
 • tolerantní k odlišnému životnímu stylu a názorům cizince
 • v případě doučování školního učiva je důležitá dobrá znalost dané látky a schopnost ji vysvětlit

Kde můžete pomáhat

Do programu Rafael se mohou dobrovolníci zapojit na následujících místech:

 • Integrační centrum pro cizince, jehož posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) a osob s udělenou mezinárodní ochranou na území Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti.
 • Poradna pro cizince a uprchlíky, kam oproti výše zmíněnému patří i cizinci z Evropy.
 • Adopce na dálku® je charitní projekt zaměřený na trvalou pomoc chudým dětem formou podpory jejich vzdělání, aniž by musely opustit vlastní rodinné a kulturní zázemí. Zde dobrovolník pomáhá příležitostně v administrativním zázemí projektu.
 • Most pro, o.p.s. v Pardubicích pomáhá cizincům v Pardubicích a celém Pardubickém kraji.

Dříve naši dobrovolníci působili také v Burma Center Prague, o.p.s.

Máte-li zájem stát se dobrovolníkem, stačí vyplnit Dotazník pro zájemce o dobrovolnictví, nebo kontaktovat koordinátorky dobrovolníků - my se Vám ozveme.