Poradna pro cizince a uprchlíky

English по-русски UKR MNG VNM

Poradna pro cizince a uprchlíky. Foto: Lubomír Kotek

Co je posláním poradny

Poskytovat odborně bezplatné poradenské služby cizincům a uprchlíkům, bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti, sociální skupině, politickému přesvědčení a náboženskému vyznání a předejít tak jejich sociálnímu vyloučení a napomoci jejich začlenění do společnosti.

Co jsou naše cíle

  • Poskytováním sociálního a právního poradenství chceme zvyšovat informovanost cizinců (zejména v těchto oblastech: pobyt v ČR, zaměstnání, bydlení, sociální systém, vzdělávání, zdravotní péče a pojištění, podnikání) a posilovat sociokulturní orientaci cizince v českém prostředí (zejména asistencemi při jednáních na úřadech, zprostředkování kontaktů na další služby a zařízení).
  • Zprostředkovat dostupné kontakty na návazné služby (poskytující materiální pomoc, integrační, vzdělávací aktivity a kurzy, vybavení integračních bytů), dále kontakty na služby Charit v ČR a další instituce (cizineckou policii, OAMP, krajské úřady, magistráty, nevládní organizace, atd.) a rozvíjet spolupráci s těmito službami.

Komu poradna pomáhá

Cizincům a uprchlíkům, kteří se zejména pro svůj pobytový status, jazykovou bariéru, kulturní odlišnost či neznalost svých práv a povinností ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženi.

V jakých situacích pomáháme

  • neznalost Vašich práv a povinností a z toho plynoucí nebezpečí ohrožení pobytu v ČR
  • závislost na prostředníkovi, který omezuje Vaši soběstačnost a svobodu rozhodování
  • nedostatečná znalost českého jazyka a z toho plynoucí obtížná zaměstnatelnost cizince, závislost na prostředníkovi, závislost na dávkách sociálního systému atd.
  • riziko sociálního vyloučení, které může být důsledkem příslušnosti k rase, národnosti, náboženství, pobytovému statusu či z důvodu neznalosti sociokulturních norem
  • izolace cizince vedoucí k frustraci, psychickým problémům a neschopnosti začlenit se do společnosti

Jaké jsou principy poradny

BEZPLATNOST, DISKRÉTNOST, NEZÁVISLOST A NESTRANNOST

Kde nás najdete

Poradenství poskytujeme

ambulantní v sídle organizace                                                        terénní

pondělí:              9:00 – 12:00       13:00 - 18:00 hod.                          9:00 – 12:00       13:00 - 16:00 hod.

úterý:                   9:00 – 12:00       13:00 - 16:00 hod.

středa:                 9:00 – 12:00       13:00 - 18:00 hod.                          9:00 – 12:00       13:00 - 16:00 hod.

Konzultace mimo uvedenou dobu jsou možné také dle předchozí individuální domluvy.

Užitečné odkazy

 Kontakty na ostatní poradny a služby

Činnost poradny podporují

MPSV ČR          MV ČR          Královéhradecký kraj          Charita    

Projekt "Podpora Integrace cizinců" je spolufinancován MV ČR v rámci programu „Integrace cizinců 2022“

Projekt "Podpora integrace držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny" je spolufinancování MV ČR v rámci programu "Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022"