Poradna pro cizince a uprchlíky

English по-русски UKR MNG VNM

Poradna pro cizince a uprchlíky. Foto: Lubomír Kotek

Co je posláním poradny

Poskytovat odborně bezplatné poradenské služby cizincům a uprchlíkům, bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti, sociální skupině, politickému přesvědčení a náboženskému vyznání a předejít tak jejich sociálnímu vyloučení a napomoci jejich začlenění do společnosti.

Co jsou naše cíle

 • Poskytováním sociálního a právního poradenství chceme zvyšovat informovanost cizinců (zejména v těchto oblastech: pobyt v ČR, zaměstnání, bydlení, sociální systém, vzdělávání, zdravotní péče a pojištění, podnikání) a posilovat sociokulturní orientaci cizince v českém prostředí (zejména asistencemi při jednáních na úřadech, zprostředkování kontaktů na další služby a zařízení).
 • Zprostředkovat dostupné kontakty na návazné služby (poskytující materiální pomoc, integrační, vzdělávací aktivity a kurzy, vybavení integračních bytů), dále kontakty na služby Charit v ČR a další instituce (cizineckou policii, OAMP, krajské úřady, magistráty, nevládní organizace, atd.) a rozvíjet spolupráci s těmito službami.

Komu poradna pomáhá

Cizincům a uprchlíkům, kteří se zejména pro svůj pobytový status, jazykovou bariéru, kulturní odlišnost či neznalost svých práv a povinností ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo jsou takovou situací ohroženi.

V jakých situacích pomáháme

 • neznalost Vašich práv a povinností a z toho plynoucí nebezpečí ohrožení pobytu v ČR
 • závislost na prostředníkovi, který omezuje Vaši soběstačnost a svobodu rozhodování
 • nedostatečná znalost českého jazyka a z toho plynoucí obtížná zaměstnatelnost cizince, závislost na prostředníkovi, závislost na dávkách sociálního systému atd.
 • riziko sociálního vyloučení, které může být důsledkem příslušnosti k rase, národnosti, náboženství, pobytovému statusu či z důvodu neznalosti sociokulturních norem
 • izolace cizince vedoucí k frustraci, psychickým problémům a neschopnosti začlenit se do společnosti

Jaké jsou principy poradny

BEZPLATNOST, DISKRÉTNOST, NEZÁVISLOST A NESTRANNOST

Kde nás najdete

Poradenství poskytujeme

ambulantní v sídle organizace                                                        terénní

pondělí:              9:00 – 12:00       13:00 - 18:00 hod.                          9:00 – 12:00       13:00 - 16:00 hod.

úterý:                   9:00 – 12:00       13:00 - 16:00 hod.

středa:                 9:00 – 12:00       13:00 - 18:00 hod.                          9:00 – 12:00       13:00 - 16:00 hod.

Konzultace mimo uvedenou dobu jsou možné také dle předchozí individuální domluvy.

obrazek_covidAKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU PORADNY

Poradna pro cizince a uprchlíky má do odvolání OMEZENÝ PROVOZ. KONZULTACE PROBÍHAJÍ POUZE TELEFONICKY NEBO E-MAILEM.

 • Counselling centre for foreigners and refugees has until further notice LIMITED OPERATION. CONTACT ONLY BY PHONE OR E-MAIL. CONTACT ONLY BY PHONE OR E-MAIL.
 • Консультационный пункт для иностранцев и беженцев до отмены мер ПРИЕМ КЛИЕНТОВ ОГРАНИЧЕН. КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ. 

Kontakt:   

NOUZOVÝ STAV - INFORMACE

OPATŘENÍ VLÁDY PLATNÉ OD 22. 10. 2020
 • Od 22. 10. 2020 od 6:00 hod. jsou povoleny pouze cesty do práce, za rodinou, na nákup, k lékaři, do přírody.
 • Venku se společně mohou pohybovat max. 2 osoby s rouškou, výjimku mají členové domácnosti.
 • Zavřeny jsou obchody mimo potraviny, drogerii a další nezbytné výjimky.
 • Omezen je i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů.
PRAVIDLO 3R
 • Ruce
 • Rouška
 • Rozestup

Více informací zde

NOVÁ NAŘÍZENÍ OD 21. 10. 2020

Všem osobám se s účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
 2. v prostředcích veřejné dopravy,
 3. na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 4. v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
 5. na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Nová opatření proti šíření koronaviru platná od středy 14. 10. 2020
 • Všechny školy s výjimkou mateřských škol přecházejí na distanční výuku. Školy by se měly znovu otevřít 2.11.2020.
 • Do 3.11.2020 se můžete ve vnitřních i venkovních prostorech pohybovat maximálně ve skupině 6 lidí
 • Do 3.11.2020 se zakazuje pití alkoholu na veřejnosti
 • Do 3.11.2020 se uzavírají všechny restaurace, kluby a bary. Prodej jídla je možný přes výdejní okénko do 20:00. Dovážka jídla je možná bez omezení
 • Do odvolání je povinné nosit roušky ve všech vnitřních prostorách, MHD a nově také na zastávkách a čekárnách veřejné dopravy
 • Do obchodů a obchodních center se smí vstupovat v počtu maximálně dvou osob (výjimku tvoří děti mladší 15 let v doprovodu dospělého)

Kontakt: tel. +420 492 604 940, email: poradna.cizinci@hk.caritas.cz.

Užitečné odkazy

 Kontakty na ostatní poradny a služby

Činnost poradny podporují

MPSV ČR          MV ČR          Královéhradecký kraj          Charita