Văn phòng tư vấn cho người nước ngoài và tị nạn

Foto: Lubomír Kotek

Nhiệm vụ của văn phòng  tư vấn là gì

Cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí chuyên nghiệp cho người nước ngoài và người tị nạn, bất kể họ thuộc chủng tộc, quốc tịch, nhóm xã hội, niềm tin chính trị và tôn giáo nào để ngăn chặn sự loại trừ xã hội của họ và giúp họ hòa nhập vào xã hội.

Mục tiêu của chúng tôi là gì

  • Bằng cách cung cấp tư vấn xã hội và pháp lý, chúng tôi muốn nâng cao nhận thức của người nước ngoài (đặc biệt trong các lĩnh vực sau: cư trú tại Cộng hòa Séc, việc làm, nhà ở, hệ thống xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm, kinh doanh) và tăng cường định hướng văn hóa xã hội của người nước ngoài trong môi trường Séc (đặc biệt hỗ trợ khi làm việc tại công sở, cung cấp liên hệ tới các dịch vụ và cơ sở khác).
  • Cung cấp các địa chỉ liên hệ cho các dịch vụ liên quan (cung cấp hỗ trợ vật chất, các hoạt động và khóa học hội nhập và đào tạo và các khóa học, các thiết bị cơ bản cho nhà hội nhập), liên hệ với các dịch vụ của Charita ở Cộng hòa Séc và các cơ sở khác (cảnh sát ngoại kiều, Cục chính sách tị nạn và di dân (OAMP), uỷ ban tỉnh, thành phố, tổ chức phi chính phủ v.v.) và phát triển hợp tác với các dịch vụ này.

Văn phòng giúp đỡ những ai

Người nước ngoài và người tị nạn đặc biệt vì tình trạng cư trú, rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt văn hóa và sự thiếu hiểu biết về quyền lợi và nghĩa vụ của họ nên đã bị rơi vào hoàn cảnh xã hội không thuận lợi hoặc bị ảnh hưởng không tốt bởi tình huống như vậy.

Chúng tôi giúp đỡ trong những tình huống nào

  • sự thiếu hiểu biết về quyền lợi và nghĩa vụ của bạn có thể dẫn đến sự ảnh hưởng nghiêm trọng cho cư trú của bạn tại Cộng hòa Séc
  • phụ thuộc vào một người dịch vụ mà hạn chế tự do quyết định của bạn
  • không đủ kiến thức về tiếng Séc có thể suy ra khó khăn khi tuyển dụng người nước ngoài, phụ thuộc vào người dịch vụ, phụ thuộc vào trợ cấp của hệ thống an sinh xã hội v.v.
  • nguy cơ bị loại trừ xã hội vì thuộc về chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, tình trạng cư trú khác hoặc vì sự thiếu hiểu biết về các tiêu chuẩn văn hóa xã hội
  • cô lập người nước ngoài có thể dẫn đến sự thất vọng, các vấn đề tâm lý và không có khả năng hòa nhập vào xã hội

Các nguyên tắc của văn phòng tư vấn là gì

MIỄN PHÍ, BẢO MẬT, ĐỘC LẬP VÀ KHÔNG THIÊN VỊ

Bạn tìm chúng tôi ở đâu

  • ĐỊA CHỈ: phố Šafaříkova. 666/9 (toà nhà YMCA – tầng 3), 500 02 Hradec Králové
  • ĐT: +420 492 604 940, ĐT di động: +420 731 402 301, +420 731 698 219, +420 731 402 303
  • E-MAIL: poradna.cizinci@hk.caritas.cz, WEB:  http://hk.caritas.cz/

Giờ mở cửa

Hình thức tại chỗ tại trụ sở văn phòng                         Trên đường phố

Thứ hai:              9:00 – 12:00       13:00 - 18:00                    9:00 – 12:00       13:00 - 16:00

Thứ ba:               9:00 – 12:00       13:00 - 16:00

Thứ tư:               9:00 – 12:00       13:00 - 18:00                    9:00 – 12:00       13:00 - 16:00

Tư vấn ngoài giờ làm việc cũng có thể thỏa thuận theo từng cá nhân.

MPSV ČR          MV ČR          Královéhradecký kraj          Charita