ročník 2022

Charitní listy 1/2022

V lednových Charitních listech najdete především informace o průběhu dobročinné Tříkrálové sbírky v našich regionech, jaké akce a soutěže ji doprovodí, kde pomůže a jak už pomáhá. Děkujeme vám za veškerou přízeň v uplynulém roce a přejeme vám šťastný vstup do nového roku 2022, hodně štěstí, zdraví, optimismu a také odhodlání!