Kde sbírka pomáhá

Kulatá Tříkrálová sbírka 2020 vynesla v hradecké diecézi 20,7 milionů korun. Darované peníze již pomáhají v desítkách charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí. Jsme Vám nablízku i v době covidové a také díky Vašim dobrým skutkům můžeme dál pomáhat, kde je potřeba. Děkujeme za Vaši štědrost a solidaritu! 
 

KDYŽ KVĚTY DOBRÝCH SKUTKŮ ROZKVÉTAJÍ

Miliónová děvčata

Miliónová děvčata

Když děti vyletí z hnízda, přichází nová životní etapa: péče o nemohoucí rodiče. To, co člověk v plné síle zažil se svými dětmi, se ve vyšším věku opakuje s rodiči. To zažívají i Dolečkovi z Orlickoústecka, kteří se starají o 107letou maminku. S náročnou péčí jim pomáhají sestry a pečovatelky z Oblastní charity Ústí nad Orlicí, jejichž služba byla podpořena také z Tříkrálové sbírky.

Celý PŘÍBĚH

Děti potřebují otevřenou náruč

Děti potřebují otevřenou náruč

Pro děti, které vyrůstají v pěstounské péči, to platí dvojnásob. Bezpečné zázemí a podporu jim poskytuje i centrum Klubko Farní charity ve Dvoře Králové nad Labem. Díky Tříkrálové sbírce může zajišťovat odbornou pomoc, aktivity pro děti a vzdělávání pro 60 pěstounských rodin v regionu. Jednou z nich je i paní Eva, která sama vychovává tři vnoučata, a je teď moc vděčná za pomoc s distanční výukou.

Celý článek

Naše zdravotní sestry, pečovatelky a další pracovníci v přímé péči pomáhají nemocným a potřebným i v době koronakrize a dbají na zvýšenou ochranu. Lidem v tísni nabízíme poradenství a pomoc. Děkujeme Vám za veškerou přízeň a podporu.

 • Oblastní charita Hradec Králové z výtěžku sbírky například rozšířila zázemí pro terénní formu Nízkoprahového denního centra v Domě Matky Terezy pro lidi bez domova.
 • Pardubická Charita věnovala největší část peněz z Tříkrálové sbírky na vybudování Paliativní ambulance a na provoz mobilního hospice včetně pomůcek.
 • Farní charita ve Dvoře Králové nad Labem mohla uspořádat respitní pobyty a workshopy pro děti z pěstounských rodin, kterým pomáhá centrum Klubko, a zajistit provoz služby Osobní asistence.
 • Havlíčkobrodská Charita podpořila Středisko charitní pomoci a zakoupila polohovací postele pro klienty Půjčovny pomůcek.
 • Charity v Chrudimi, Dobrušce a v Ústí nad Orlicí z výnosu sbírky spolufinancovaly nákup automobilu pro své terénní služby, kterými dojíždí k seniorům a lidem s postižením i v době koronakrize.
Domov sv. Josefa v Žirči pro nemocné RS

Nová okna v Domově sv. Josefa pro nemocné RS

Oblastní charita Červený Kostelec z výtěžku sbírky nakoupila polohovací lůžka pro klienty Charitní pečovatelské služby a přispěla na výměnu starých netěsnících oken v Domově sv. Josefa v Žirči, kde pečují o nemocné s roztroušenou sklerózou. Pacienti tak konečně mají důstojné zázemí na svých pokojích.

Dům sv. Josefa v Chotovicích - denní stacionář a dílny pro lidi s handicapem

Aktivizační a relaxační prostory pro lidi s handicapem

Oblastní charita Nové Hrady z výnosu sbírky spolufinancovala rozšíření centra sociálních služeb v Domě sv. Josefa v Chotovicích. Klienti dílen a denního stacionáře mají novou aktivizační a relaxační místnost. Díky přístavbě vznikly i prostory pro ubytování klientů a zázemí pro pracovníky.

 • Jičínská Charita mohla poskytnout přímou pomoc rodinám s dětmi a seniorům v regionu, kteří se ocitli v krizové situaci.
 • Charita v Jilemnici podpořila službu Charitní taxi – sociálního automobilu pro lidi s pohybovým omezením.
 • Litomyšlská Charita dokončila výměnu starých nefunkčních oken v prostorách služeb pro rodiny s dětmi v Jindrově vile.
 • Charita v Náchodě mohla zlepšit vybavení azylových domů a zakoupit vozidla pro Charitní pečovatelskou službu, kterými dojíždí k seniorům i v době pandemie.
 • Přeloučská Charita použila darované finanční prostředky na zajištění svých služeb Jakub klub pro děti a mládež, Sanace a Podpora pro pěstouny.
Rehabilitace pro handicapovaného Kubíka

Rehabilitace pro handicapovaného Kubíka

Díky speciální rehabilitaci, na kterou přispěli také dárci v Tříkrálové sbírce, se těžce handicapovaný Kubík už dokáže přetočit z bříška na záda i naopak. S péčí o děti pomáhaly rodině pracovnice služby Osobní asistence orlickoústecké Charity, která byla též podpořena z tříkrálových darů.

Středisko rané péče Na Sioně v Kutné Hoře

Nový vůz pro ranou péči

Oblastní charita Kutná Hora z vykoledovaných příspěvků pořídila potřebný vůz pro zajištění terénní aktivizační služby pro rodiny s dětmi a rané péče. Pracovnice střediska Na Sioně tak teď mohou dojíždět do více rodin s handicapovanými dětmi, které potřebují jejich odbornou pomoc.

 • Charita v Poličce podpořila Domácí hospic sv. Michaela, konkrétně lékařskou péči pro pacienty a zajištění provozu služby.
 • Farní charita Rychnov nad Kněžnou obnovila vybavení služeb ve Stacionáři sv. Františka, kde pomáhají lidem s handicapem a seniorům.
 • Trutnovská Charita z výnosu sbírky podpořila službu Domácí hospicové péče, kterou poskytuje hospicový tým 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
 • Charita ve Studenci dokoupila zdravotnické pomůcky pro klienty Domácí zdravotní péče.
Dobrovolnické centrum Diecézní charity Hradec Králové - projekt Gabriel

Nemocní potřebují slyšet a cítit blízkost druhého člověka

Paní Bohuslava, držitelka Ceny Křesadlo, je jednou z dvaceti dobrovolníků, které do nemocnice a domovů pro seniory vysílá Dobrovolnické centrum hradecké Diecézní charity i díky Tříkrálové sbírce. Ačkoli by si mohla užívat důchodu, tak pravidelně dochází k onkologicky nemocným do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Celý rozhovor

Projekt Univerzita v Indii - Jessica Sequeira

Projekt Univerzita plní sny indických studentů

Tento rozvojový projekt Diecézní charity Hradec Králové umožňuje nemajetným studentům v Indii vzdělání na vysoké škole i díky finanční podpoře z Tříkrálové sbírky. Otevírá jim dveře k povolání v oblasti školství, zdravotnictví nebo IT a přispívá tak k odstraňování chudoby v této druhé nejlidnatější zemi na světě.

Celý článek

Naše Charity věnovaly část výtěžku rovněž na humanitární projekty v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové, konkrétně na kvalifikační kurzy pro mladé lidi bez vyučení a dětské večerní vzdělávání v Bangalore a také na uvedený projekt Univerzita v Belgaum.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU

Tolik příklady využití výtěžku jubilejní dvacáté Tříkrálové sbírky. Záměry pro ročník 2021 najdete zde.

Přejeme Vám v novém roce 2021 hodně štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví!

Více o konkrétní pomoci také v našich tříkrálových příbězích.

TŘÍKRÁLOVÉ PŘÍBĚHY

Děti potřebují otevřenou náruč
17. prosince 2020 Kde sbírka pomáhá

Děti potřebují otevřenou náruč

Pro kluky a holky, které vyrůstají v pěstounské péči, a život se s nimi nikdy nemazlil, to platí dvojnásob. Bezpečné zázemí a podporu jim poskytuje také centrum Klubko Farní charity ve Dvoře Králové nad Labem. Díky Tříkrálové sbírce může zajišťovat odbornou pomoc, aktivity pro děti a vzdělávání až pro šedesát pěstounských rodin v regionu. Jednou z nich je i paní Eva, která sama vychovává tři vnoučata, a aktuálně je moc vděčná za pomoc s distanční výukou.

Projekt Univerzita plní sny indických studentů
30. listopadu 2020 Kde sbírka pomáhá

Projekt Univerzita plní sny indických studentů

Projekt Univerzita Diecézní charity Hradec Králové umožnil 46 nemajetným studentům v Indii vzdělávat se na vysoké škole a přispívá tak k odstraňování chudoby v této druhé nejlidnatější zemi. Získaná kvalifikace jim otevírá dveře k povolání v oblasti školství, zdravotnictví nebo výpočetní techniky. Bez finanční podpory z části výtěžku Tříkrálové sbírky by pro ně takové kariérní možnosti zůstaly jen nesplnitelným snem. 

Miliónová děvčata
2. listopadu 2020 Kde sbírka pomáhá

Miliónová děvčata

Když děti „vyletí z hnízda“, přichází nová životní etapa: péče o nemohoucí rodiče. To, co člověk v plné síle zažil se svými dětmi, se ve vyšším věku opakuje s rodiči: ranní vstávání, krmení, hygiena. Omezení sociálních kontaktů pak vyváží nenápadné, ale hluboké okamžiky blízkosti. To vše zažívají i Dolečkovi z Orlickoústecka, kteří se starají o 107letou maminku. S náročnou péčí rodině pomáhají sestry a pečovatelky z Oblastní charity Ústí nad Orlicí, jejichž služba byla podpořena také z Tříkrálové sbírky 2020.

Nemocní potřebují slyšet a cítit blízkost druhého člověka
2. září 2020 Kde sbírka pomáhá

Nemocní potřebují slyšet a cítit blízkost druhého člověka

Bohuslava Nunvářová z Hradce Králové je jednou z dvaceti dobrovolníků, které do nemocnice a domovů pro seniory vysílá Dobrovolnické centrum hradecké Diecézní charity i díky příspěvkům z Tříkrálové sbírky. Ačkoli by si mohla užívat zaslouženého důchodu, tak pravidelně dochází k onkologicky nemocným do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Má dar přirozeně komunikovat s pacienty a ulehčovat jim tak pobyt. Proč se rozhodla pomáhat právě těžce nemocným a co ji přivedlo k dobrovolnictví, kterému se věnuje už 11 let, jsme se zeptali přímo letošní držitelky regionální Ceny Křesadlo.

Je to tu takové domácí
12. prosince 2019 Kde sbírka pomáhá

Je to tu takové domácí

Každý den zajímavý program, rodinná atmosféra, příjemné prostory, péče i personál; právě to senioři nejvíc oceňují na Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou. O jeho služby je velký zájem, a tak není divu, že rychnovská Farní charita věnovala část výtěžku Tříkrálové sbírky na obnovu vybavení centra. „Je to tu takové domácí a baví mě tady úplně všechno,“ popsala své dojmy 87letá Marie z Olešnice, která pobývá v týdenním stacionáři kvůli zdravotním problémům od pondělí do pátku a o víkendech je doma s rodinou.

Díky péči své dcery a Charity může být paní Olga doma
5. prosince 2019 Kde sbírka pomáhá

Díky péči své dcery a Charity může být paní Olga doma

Pro více než tři stovky seniorů z Hradecka jsou pečovatelky a pečovatelé z Oblastní charity Hradec Králové doslova druhé ruce a nohy od rána až do večera. Třikrát denně dojíždí i k pětadevadesátileté Olze, které už nohy neslouží jako dřív. Díky péči své dcery a hradecké Charity může být doma, kde se cítí nejlíp. Pečovatelská služba, kterou využívá, byla podpořena také z Tříkrálové sbírky. Koledníky si paní Olga pamatuje ještě z dětství, a tak ji těší, že tato tradice pomáhá i dnes.

Do dílen se hendikepovaní těší na práci i kamarády
17. prosince 2018 Kde sbírka pomáhá

Do dílen se hendikepovaní těší na práci i kamarády

Klientům Sociálně terapeutických dílen Miriam v Králíkách teď usnadňuje práci nový šicí stroj, který jim mohla z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky pořídit orlickoústecká Charita. Originální tašky anebo ekologické látkové obaly zvládne ušít i devětadvacetiletý Filip, který taky rád tvoří v dřevařské dílně a vypomáhá v obchodě. Je to pro něho moc důležité a našel si tu i nové přátele.

Mění svět k lepšímu, a přitom zůstávají skromní
11. prosince 2018 Kde sbírka pomáhá

Mění svět k lepšímu, a přitom zůstávají skromní

„Dobrovolnictví je pro každého, kdo má rád lidi a je ochoten na chvíli vstoupit do jejich světa, umí je povzbudit a rozveselit,“ říká Jana Šebová, koordinátorka z Dobrovolnického centra při hradecké Diecézní charitě. Své dobrovolníky vysílá například k pacientům do nemocnice anebo k seniorům do domovů důchodců. Tam jejich pomoc vítají a potřebují nejvíce. Aktuálně centrum zprostředkovává uplatnění osmdesáti dobrovolníkům v desítce zařízeních v Hradci Králové i okolí a jeho činnost byla podpořena také z Tříkrálové sbírky.

Nový školní autobus už brázdí indické cesty
30. srpna 2018 Kde sbírka pomáhá

Nový školní autobus už brázdí indické cesty

Školní autobus pro chudé indické děti ze vzdálených osad, který byl pořízen z části výtěžku Tříkrálové sbírky 2018 určeného na humanitární pomoc, už brázdí po indických cestách.