Jednorázová podpora
Dlouhodobá podpora

KDE POMÁHÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V roce 2018 vynesla Tříkrálová sbírka v královéhradecké diecézi rekordních více než 17,5 milionů korun českých. Darované peníze již pomáhají v desítkách charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí. O konkrétní pomoci více také v našich tříkrálových příbězích

Hradecká Charita z výtěžku podpořila domácí hospicovou péči o nevyléčitelně nemocné. Foto: archiv Oblastní charity Hradec Králové
Příklady využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2018:
 • Oblastní charita Červený Kostelec například z výtěžku sbírky přispěla na nákup sanity pro Hospic Anežky České. V Domově sv. Josefa v Žirči, kde pečují o nemocné roztroušenou sklerózou, také dokončila bezbariérové náměstí, které umožňuje volný pohyb klientů mezi jednotlivými objekty.
 • Hradecká Oblastní charita z darovaných příspěvků podpořila své Středisko rané péče Sluníčko, které pomáhá rodinám s handicapovanými dětmi ve věku od narození do 7 let, a také Domácí hospicovou péči.
 • Také díky příspěvkům z Tříkrálové sbírky se podařilo vybudovat bezbariérové náměstí v areálu Domova sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou v Žirči. Foto: archiv Oblastní charity Červený KostelecOblastní charita Pardubice použila největší část peněz z Tříkrálové sbírky na vybudování nového pobytového střediska Odlehčovacích služeb Červánky v krajském městě v ulici V Ráji. Charita tak může nabídnout dalších devět míst seniorům a lidem se zdravotním omezením, a tak odlehčit více rodinám od náročné péče o své blízké.
 • Jičínská a kutnohorská Charita z výnosu sbírky podpořily například dobrovolnické programy na pomoc dětem a mládeži, seniorům a nemocným.
 • Charity v Poličce, Havlíčkově Brodě a Dobrušce z výtěžku sbírky přispěly na potřebné nové vozy pro své terénní služby, které pomáhají nemocným, seniorům, lidem se zdravotním postižením a rodinám v tíživé situaci.
 • Do dílen Miriam pro handicapované v Králíkách pořídili z vykoledovaných peněz šicí stroj, na kterém klienti šijí originální dárkové předměty. Foto: J. Karasová
 • Orlickoústecká Charita pořídila z výtěžku například vybavení do nové Sociálně terapeutické dílny Miriam v Králíkách. Díky Tříkrálové sbírce si mohli v dílnách pořídit i nový šicí stroj, na kterém handicapovaní klienti šijí originální dárkové předměty.
 • Oblastní charita Nové Hrady použila vykoledované příspěvky na rekonstrukci domu v Hlinsku, kde budou mít nově zázemí také služby osobní asistence, pečovatelská služba, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Litomyšlská Charita mohla z darovaných peněz zahájit výměnu starých nefunkčních oken ve Středisku respitní péče Jindra, kde pečují o nemohoucí seniory a odlehčují tak jejich rodinám.Rychnovská Charita použila darované příspěvky například na nákup pomůcek do keramické dílny ve Stacionáři sv. Františka pro lidi s handicapem a seniory. Foto: archiv Farní charity Rychnov nad Kněžnou
 • Farní charita Rychnov n/K z Tříkrálové sbírky obnovila vybavení ve Stacionáři sv. Františka, kde pomáhají lidem s mentálním postižením a také seniorům. Zakoupila např. pomůcky do keramické dílny, která je klienty hojně využívaná, a také dva vozy pro zajištění jejich dopravy do zařízení a zpět domů nebo k lékaři.
 • Farní charita ve Dvoře Králové nad Labem věnovala vybrané prostředky především na provoz Občanské poradny, která pomáhá lidem v tíživé životní situaci.
 • Charity v Dolním Újezdě, Dobrušce nebo Studenci z výnosu sbírky zakoupily také zdravotnické pomůcky pro klienty pečovatelské a ošetřovatelské služby nebo osobní asistence.Školní autobus pro chudé indické děti ze vzdálených osad, který byl pořízen z výtěžku sbírky určeného na humanitární pomoc, už brázdí po indických cestách. Foto: archiv Adopce na dálku Diecézní charity Hradec Králové
 • Naše Charity věnovaly část výtěžku rovněž na humanitární projekty v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové: kvalifikační kurzy pro mladé lidi bez vyučení a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, dále také na podporu vysokoškolských studentů ze sociálně slabých rodin v oblasti Belgaum.

...tolik konkrétní příklady využití výtěžku osmnácté Tříkrálové sbírky. O dalších záměrech více také zde.

Přejeme Vám radostné Vánoce a vše dobré v novém roce 2019.

Až u vás v lednu zazvoní tři králové, prosím, otevřete jim své dveřei srdce a vyslechněte jejich prosby o příspěvek pro nemocné a potřebné, kterým Charity pomáhají. 

Děkujeme Vám

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU

Tříkrálová sbírka 2019
Zapojte se
 

Více informací také zde.