Kde sbírka pomáhá

V roce 2018 vynesla Tříkrálová sbírka v královéhradecké diecézi rekordních více než 17,5 milionů korun českých. Darované peníze již pomáhají v desítkách charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí. O konkrétní pomoci více také v našich tříkrálových příbězích
 

Příklady využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2018:

 • Oblastní charita Pardubice použila největší část peněz z Tříkrálové sbírky na vybudování nového pobytového střediska Odlehčovacích služeb Červánky v krajském městě v ulici V Ráji. Charita tak může nabídnout dalších devět míst seniorům a lidem se zdravotním omezením, a tak odlehčit více rodinám od náročné péče o své blízké.
 • Jičínská a kutnohorská Charita z výnosu sbírky podpořily například dobrovolnické programy na pomoc dětem a mládeži, seniorům a nemocným.
 • Hradecká Oblastní charita z darovaných příspěvků podpořila své Středisko rané péče Sluníčko, které pomáhá rodinám s handicapovanými dětmi ve věku od narození do 7 let, a také Domácí hospicovou péči.

Hradecká Charita z výtěžku podpořila domácí hospicovou péči o nevyléčitelně nemocné. Foto: archiv Oblastní charity Hradec Králové

 • Farní charita ve Dvoře Králové nad Labem věnovala vybrané prostředky především na provoz Občanské poradny, která pomáhá lidem v tíživé životní situaci.
 • Charity v Poličce, Havlíčkově Brodě a Dobrušce z výtěžku sbírky přispěly na potřebné nové vozy pro své terénní služby, které pomáhají nemocným, seniorům, lidem se zdravotním postižením a rodinám v tíživé situaci.
 • Oblastní charita Červený Kostelec například z výtěžku sbírky přispěla na nákup sanity pro Hospic Anežky České. V Domově sv. Josefa v Žirči, kde pečují o nemocné roztroušenou sklerózou, také dokončila bezbariérové náměstí, které umožňuje volný pohyb klientů mezi jednotlivými objekty.

Také díky příspěvkům z Tříkrálové sbírky se podařilo vybudovat bezbariérové náměstí v areálu Domova sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou v Žirči. Foto: archiv Oblastní charity Červený Kostelec

 • Orlickoústecká Charita pořídila z výtěžku například vybavení do nové Sociálně terapeutické dílny Miriam v Králíkách. Díky Tříkrálové sbírce si mohli v dílnách pořídit i nový šicí stroj, na kterém handicapovaní klienti šijí originální dárkové předměty.
 • Litomyšlská Charita mohla z darovaných peněz zahájit výměnu starých nefunkčních oken ve Středisku respitní péče Jindra, kde pečují o nemohoucí seniory a odlehčují tak jejich rodinám.
 • Farní charita Rychnov n/K z Tříkrálové sbírky obnovila vybavení ve Stacionáři sv. Františka, kde pomáhají lidem s mentálním postižením a také seniorům. Zakoupila např. pomůcky do keramické dílny, která je klienty hojně využívaná, a také dva vozy pro zajištění jejich dopravy do zařízení a zpět domů nebo k lékaři.

Rychnovská Charita použila darované příspěvky například na nákup pomůcek do keramické dílny ve Stacionáři sv. Františka pro lidi s handicapem a seniory. Foto: archiv Farní charity Rychnov nad Kněžnou

 • Oblastní charita Nové Hrady použila vykoledované příspěvky na rekonstrukci domu v Hlinsku, kde budou mít nově zázemí také služby osobní asistence, pečovatelská služba, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Charity v Dolním Újezdě, Dobrušce nebo Studenci z výnosu sbírky zakoupily také zdravotnické pomůcky pro klienty pečovatelské a ošetřovatelské služby nebo osobní asistence.
 • Naše Charity věnovaly část výtěžku rovněž na humanitární projekty v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové: kvalifikační kurzy pro mladé lidi bez vyučení a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, dále také na podporu vysokoškolských studentů ze sociálně slabých rodin v oblasti Belgaum.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU

...tolik konkrétní příklady využití výtěžku osmnácté Tříkrálové sbírky. Přehled všech záměrů naleznete zde.

TŘÍKRÁLOVÉ PŘÍBĚHY

Do dílen se hendikepovaní těší na práci i kamarády
17. prosince 2018 Kde sbírka pomáhá

Do dílen se hendikepovaní těší na práci i kamarády

Klientům Sociálně terapeutických dílen Miriam v Králíkách teď usnadňuje práci nový šicí stroj, který jim mohla z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky pořídit orlickoústecká Charita. Originální tašky anebo ekologické látkové obaly zvládne ušít i devětadvacetiletý Filip, který taky rád tvoří v dřevařské dílně a vypomáhá v obchodě. Je to pro něho moc důležité a našel si tu i nové přátele.

Mění svět k lepšímu, a přitom zůstávají skromní
11. prosince 2018 Kde sbírka pomáhá

Mění svět k lepšímu, a přitom zůstávají skromní

„Dobrovolnictví je pro každého, kdo má rád lidi a je ochoten na chvíli vstoupit do jejich světa, umí je povzbudit a rozveselit,“ říká Jana Šebová, koordinátorka z Dobrovolnického centra při hradecké Diecézní charitě. Své dobrovolníky vysílá například k pacientům do nemocnice anebo k seniorům do domovů důchodců. Tam jejich pomoc vítají a potřebují nejvíce. Aktuálně centrum zprostředkovává uplatnění osmdesáti dobrovolníkům v desítce zařízeních v Hradci Králové i okolí a jeho činnost byla podpořena také z Tříkrálové sbírky.

Nový školní autobus už brázdí indické cesty
30. srpna 2018 Kde sbírka pomáhá

Nový školní autobus už brázdí indické cesty

Školní autobus pro chudé indické děti ze vzdálených osad, který byl pořízen z části výtěžku Tříkrálové sbírky 2018 určeného na humanitární pomoc, už brázdí po indických cestách.