Dlouhodobá podpora
Jednorázová podpora

KDE POMÁHÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Sedmnáctá Tříkrálová sbírka vynesla v královéhradecké diecézi přes 15 mil. korun. Darované peníze pomáhají v desítkách charitních zařízení a službách pro nemocné, seniory, handicapované, rodiny s dětmi a lidi v tísni v našich regionech i v zahraničí. O konkrétní pomoci více také v našich tříkrálových příbězích.Dobrovolnictví u pacientů na LDN v Kutné Hoře. Foto: Jakub Žák

Příklady využití výtěžku Tříkrálové sbírky 2017:
 • OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ: Domácí hospicová péče - zajištění poskytování služby pro nevyléčitelné nemocné včetně půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • OBLASTNÍ CHARITA TRUTNOV: Osobní asistence - pořízení devítimístného automobilu s plošinou pro přepravu dětí s hendikepem do speciální ZŠ
 • OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN: Dobrovolnické aktivity – zajištění dobrovolnických programů na pomoc znevýhodněným dětem, sociálně slabým rodinám, seniorům a lidem s hendikepemCanisterapie pro handicapované klienty Petrklíče v Ledči nad Sázavou. Foto: archiv Oblastní charity Havlíčkův Brod
 • OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC: Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou - nákup vířivé vany pro rehabilitaci horních končetin pacientů
 • OBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA: Dobrovolnické centrum Kutná Hora a Čáslav - podpora dobrovolnické činnosti v nemocnicích (na odděleních LDN) a v zařízeních sociálních služeb (v domově pro seniory)
 • OBLASTNÍ CHARITA HAVLÍČKŮV BROD: Komplexní zajištění služeb klientovi - zajištění fakultativních služeb pro klienty, zejména svoz klientů a poskytování odborných terapií hendikepovaným (canisterapie, hippoterapie atd.)
 • OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE: Pobytové odlehčovací služby - rozšíření služeb pro seniory a lidi se zdravotním postiženímOdlehčovací služby Červánky pro seniory a lidi se zdravotním postižením na Pardubicku. Foto: J. Karasová
 • OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ: Šance pro rodinu - zajištění sociálně aktivizační služby na pomoc rodinám s dětmi
 • OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA: Otevřené dveře – pořízení vozu pro terénní službu sociální rehabilitace na pomoc lidem s duševním onemocněním
 • FARNÍ CHARITA LITOMYŠL: Respitní péče Jindra – zajištění poskytování odlehčovacích služeb pro nemohoucí seniory, chronicky nemocné a lidi se zdravotním postižením s cílem ulevit pečující rodině
 • FARNÍ CHARITA DOLNÍ ÚJEZD: Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba - odkup sociálního automobilu a příspěvek na provoz služby pro seniory a nemocné, nákup kompenzačních pomůcekVečerní vzdělávání dětí z chudých rodin v indické oblasti Bangalore. Foto: Adopce na dálku Diecézní charity HK
 • Humanitární projekty v Indii – část výtěžku věnovaly Charity také na podporu kvalifikačních kurzů pro mladé lidi bez vyučení a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore. V oblasti Belgaum podpořily univerzitní studenty a výstavbu domků pro chudé. Tyto projekty realizuje Diecézní charita Hradec Králové.

...tolik konkrétní příklady využití výtěžku sedmnácté Tříkrálové sbírky. O dalších záměrech více také zde.

Přejeme Vám radostné Vánoce a vše dobré v novém roce 2018.

Až u vás v lednu zazvoní tři králové, prosím, otevřete jim své dveřei srdce a vyslechněte jejich prosby o příspěvek pro nemocné a potřebné, kterým Charity pomáhají.  

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA ŠTĚDROST A SOLIDARITU

Zapojte se
 

Více informací také zde.