Гадаад болон цагаач иргэдэд зориулсан зөвлөгөө өгө

Foto: Lubomír Kotek

Зөвлөгөө өгөх төвийн зорилго

Гадаад иргэд болон дүрвэгсдэд  зориулан арьсны өнгө, үндэс угсаа, нийгмийн бүлэг, улс төрийн итгэл үнэмшил, шашин шүтлэгээс үл хамааран нийгэмд нэгдэхэд нь  дэмжлэг үзүүлж  төрөл бүрийн мэргэжлийн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй үзүүлэх болно.

Бидний зорилго

  • Гадаадын иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх улмаар нийгмийн болон хууль зүйн зөвлөгөө өгөх (ялангуяа: Чех улсад оршин суух, хөдөлмөр эрхлэх, ажил эрхлэлт, орон сууц, нийгмийн систем, боловсрол, эрүүл мэнд, даатгал, бизнес эрхлэх гэх мэт) мөн тэдний нийгэм-соёлын чиг хандлага хандлагыг бэхжүүлэх улмаар (голчлон:албан газруудтай харьцах, бусад үйлчилгээнүүд болон байгуулагaтай холбоо барихад зуучлах).
  • Түүнчлэн материалалг туслалцаа, интеграцчилал, сургалтын үйл ажиллагаа, курс, материал бололцоогоор хангах), Чех улсын болон бусад байгууллагууд (Гадаадын иргэдийн цагдаа, OAMP, орон нутаг, бүсийн засаг захиргаа, ТББ гэх мэт байггуулагтай холбоо барих болон дээрх дурдсан үйлчилгээнүүдтэй хамтран ажиллах талаар.

Зөвлөгөө өгөх төв хэнд тусладаг вэ

Гадаад улсын иргэдэд болон дүрвэгсдэд. Ялангуяа нийгмийн нөхцөл байдлаасаа болоод эсвэл оршин суух статус, хэлний бэрхшээл, соёлын ялгаа, тэдний эрх үүргээ мэдэхгүй эсвэл aмьдралын эмзэг байдалд орсон хүмүүст.

Ямар нөхцөл байдалд орсон үед тусладаг вэ

  • Xуулиас заасан эрх үүргээ мэдэхгүйн улмаас ЧУ-д оршин суух талаар асуудал гарсан үед.
  • Зуучлагчаас болоод өөрийнхөө бие даасан байдал болон шийдвэр гаргах эрх чөлөөгөө алдсан үед.
  • Чех хэлний мэдлэг хангалтгүй, түүнээс хамаараад ажил эрхлэхэд хүндрэлтэй болоод зуучлагчийн тусламжийг авдаг, эсвэл нийгмийн тогтолцооны ашиг тус авдаг.
  • Арьсны өнгний улмаас, үндэс угсаа, шашин шүтлэгийн улмаас ялгуурлан нийгэмд нэгдхэд садаар болсон үед.
  • Сэтгэл зүйн хямралд орсон, цаашид ганцаардмал байдалд орж нийгэмд  уусан нэгдэн орох боломжгүй байдалд орсон үед.

Манай төвийн зарчим

ҮНЭГҮЙ, НУУЦЛАЛ, ХАРААТ БУС БАЙДАЛ, НЭГ ТАЛЫГ БАРИМТЛАХГҮЙ БАЙX

Манай хаяг

  • ХАЯГА: Šafaříkova ul. 666/9 (budova YMCA - 3. patro), 500 02 Hradec Králové
  • УТАС: +420 492 604 940, ГАР УТАС: +420 731 402 301, +420 731 698 219, +420 731 402 303
  • E-MAIL: poradna.cizinci@hk.caritas.cz, WEB:  http://hk.caritas.cz/

Ажлын цаг

Зөвлөгөө өгөх газарт                                                      Гадуур

Даваа:                9:00 – 12:00       13:00 - 18:00                    9:00 – 12:00       13:00 - 16:00

Мягмар:             9:00 – 12:00       13:00 - 16:00

Лхагва:               9:00 – 12:00       13:00 - 18:00                    9:00 – 12:00       13:00 - 16:00

Бусад цагуудад хувиараа  урьдчилан тохирсон нөхцөлд.

MPSV ČR          MV ČR          Královéhradecký kraj          Charita