Výtěžek středečního benefičního koncertu Českého chlapeckého sboru Boni pueri, který sklidil zasloužený aplaus dárců i dalších návštěvníků v zaplněné hradecké katedrále Sv. Ducha, bude věnován na vzdělávání školáků z nejchudších indických rodin zapojených do charitního projektu Adopce na dálku®. „Děkujeme všem, kteří přispěli do kasičky, a dali tak chudým dětem v Indii naději na lepší život! Díky patří také všem vystupujícím za nezapomenutelný zážitek,“ říká Ing. Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové.

Benefičním koncertem Boni pueri pod vedením sbormistra Marka Štilce, který vynesl 34 229,- Kč, vyvrcholila indická návštěva v rámci projektu Adopce na dálku®. Benefici předcházela děkovná mše svatá, kterou sloužil královéhradecký biskup Jan Vokál s biskupy z Indie, arcibiskupem Peterem Machadem z Bangalore a biskupem Derekem Fernandesem z Belgaum.

„V naší zemi pomáháme těm nejchudším z nejchudších především v oblasti vzdělávání a zdravotnictví. Díky pomoci vás dárců z Česka jsou dnes z absolventů charitního projektu Adopce na dálku® učitelé, lékaři nebo technici. Díky vám můžeme vzdělávat a uzdravovat chudé,“ děkoval dárcům i návštěvníkům koncertu arcibiskup Peter Machado z partnerské diecéze Bangalore. Benefici uspořádala Diecézní charita Hradec Králové a Český chlapecký sbor Boni pueri za laskavé podpory Královéhradeckého kraje a OSA, z.s. Záštitu nad akcí převzalo Biskupství královéhradecké.

Oba biskupové z Indie jsou klíčovými partnery projektu Adopce na dálku® Diecézní charity Hradec Králové. Za uplynulých téměř dvacet let pomohli čeští dárci získat vzdělání již více než 6500 dětem z  chudých indických rodin. V rámci své několikadenní návštěvy se biskupové z Indie setkali také s hradeckým biskupem Janem Vokálem, hejtmanem Jiřím Štěpánem a dalšími osobnostmi. Navštívili společnosti Petrof a hradeckou Filharmonii, jejíž zaměstnanci podporují tři indické školáky ve vzdělání. Biskup Derek Fernandes z Belgaum včera také diskutoval se studenty Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové, kteří jsou rovněž zapojeni do Adopce na dálku® a podporují ve vzdělání celkem osm indických žáků. Dnes ještě navštíví Gymnázium v České Třebové, odpoledne se setká s dárci v Litomyšli a vpodvečer v Pardubicích.

Indický koordinátor charitního projektu Adopce na dálku® P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore, který přijel do východních Čech už minulý týden, absolvoval doslova maraton besed a setkání. O životě dětí z nejchudších indických rodin, kterým čeští dárci pomáhají získat vzdělání, vyprávěl studentům na školách v Hradci Králové a na Pardubicku. Živé besedy pro veřejnost se uskutečnily v Poličce, Novém Městě nad Metují, Kutné Hoře, Dobrušce nebo Rychnově. Ve čtvrtek 19. září se P. Pinto setkal s radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou.

Bližší informace o programu indické návštěvy a akcích pro veřejnost naleznete na https://adopce.hk.caritas.cz/akce/ a na facebooku https://www.facebook.com/adopce.dchhk.cz/.

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, tel.: 731 402 274, 495 063 135, email: jana.karasova@hk.caritas.cz