Charita pomůže hladovějícím indickým rodinám Zobrazit fotogalerii
5. května 2020 Tiskové zprávy

Charita pomůže hladovějícím indickým rodinám

Ve druhé nejlidnatější zemi světa, kde Diecézní charita Hradec Králové 20 let pomáhá chudým dětem a jejich rodinám, bylo už potvrzeno přes 45 tisíc případů nákazy novým typem koronaviru. Celonárodní karanténa byla v Indii již dvakrát prodloužena a mnohé rodiny jsou ohroženy hladem. Diecézní charita se proto obrací na dárce i veřejnost s prosbou o pomoc dětem podporovaným v projektu Adopce na dálku a jejich rodinám. Příspěvky je možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700. Děkujeme Vám!

Na plošnou karanténu nejvíc doplácí nejchudší rodiny, které přišly v důsledku zastavení ekonomiky o svoji obživu. Vláda sice zavedla přídělový systém potravin a hygienických potřeb, ale bohužel se nedostane ke všem potřebným. Naši partneři v indických oblastech Bangalore a Belgaum, kteří jsou zapojeni do distribuce potravinové pomoci, se tak chystají rozvést zásoby základních potravin (konkrétně rýži, luštěniny, olej, cukr a sůl) přímo rodinám zapojeným do projektu Adopce na dálku. Finanční prostředky na tento účel zatím získávají narychlo od místních dárců. Cena potravinového balíčku pro jednu rodinu se pohybuje od 160 do 670 Kč. Jakákoliv pomoc od českých dárců je proto vítána.

„Uděláme vše pro to, abychom mohli být indickým rodinám v nouzi oporou i v následujících letech alespoň v takovém rozsahu jako doposud. Uvědomujeme si, že to bude mimořádně obtížné, protože řada našich dosavadních dárců bude muset řešit vlastní existenční problémy,“ říká ředitelka Diecézní charity Hradec Králové Anna Maclová. Reálně hrozí, že na zahraniční humanitární a rozvojovou pomoc bude letos méně finančních prostředků než v uplynulých letech.

Hradecká Diecézní charita se obrací s velkou prosbou na všechny, kdo se sami kvůli nouzovému stavu neocitli ve finanční nouzi. „Pokud si to můžete dovolit, prosíme Vás o mimořádný příspěvek na vzdělávání dětí, které letos nedostanou pravidelný příspěvek od svých dárců. Pomozte nám překlenout toto náročné období. Byla by nesmírná škoda, kdyby děti zapojené do našeho projektu Adopce na dálku, přišly kvůli současné pandemii o naději na lepší budoucnost. Budeme vděční za jakýkoliv příspěvek,“ vzkazuje ředitelka Anna Maclová.

Příspěvky je možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (UniCredit Bank). Bližší informace o charitní pomoci v Indii najdete na webu adopce.hk.caritas.cz.

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, Diecézní charita Hradec Králové, tel.: 731 402 274, e-mail: jana.karasova@hk.caritas.cz