Charitě jde o odbornost a lidskost
19. dubna 2022 Tiskové zprávy

Charitě jde o odbornost a lidskost

Z důvodu pandemie dvakrát odložená mezinárodní konference, kterou vyvrcholí první etapa projektu Diecézní charity Hradec Králové na téma Etický program DEKACERT® v charitní praxi v Čechách, se nakonec uskuteční ve dnech 20. a 21. 4. 2022 v Hradci Králové. Konference, která se bude konat pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy České biskupské konference, a královéhradeckého biskupa Jana Vokála, se zúčastní i autorka programu Prof. Dr. Theol. Elisabeth Jünemann. Ta v průběhu projektu vyškolila 12 lektorů, kteří následně diskutují s pracovníky v charitních zařízeních v pěti diecézích o křesťanských hodnotách a etických normách v jejich každodenní práci.

Nositelem projektu zaměřeného na aplikaci Etického programu DEKACERT® německé profesorky z Paderbornu Dr. Theol. Elisabeth Jünemann, který byl původně zamýšlen na 27 měsíců a kvůli pandemii byl opakovaně prodloužen, je Diecézní katolická charita Hradec Králové. Jeho partnery jsou Arcidiecézní charita Olomouc, Diecézní charita České Budějovice, Diecézní charita ostravsko-opavská, Diecézní charita Plzeň a spolupracujícím subjektem Vzdělávací institut pro charitní praxi, o.p.s. Projekt, který byl v obdobném formátu zahájen i na Slovensku, významně podpořila německá Nadace Renovabis.

Na konferenci zavítají také představitelé Slovenské katolické charity a partnerských arci/diecézních Charit. V předvečer hlavního dne proběhne v katedrále Sv. Ducha v 18 hod. slavnostní bohoslužba celebrovaná arcibiskupem Graubnerem a poté setkání zaměřené na vzájemnou spolupráci obou zemí.

Hlavním důvodem pro realizaci projektu DEKACERT byla skutečnost, že Charita se jako organizace v posledních třech desetiletích velmi výrazně rozvinula a stala se největším poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb, humanitární pomoci a realizátorem celé řady navazujících aktivit, projektů v oblasti vzdělávání, prorodinné politiky, prevence kriminality apod. Je také jedním z velkých zaměstnavatelů a koordinátorem tisíců dobrovolníků, má celou řadu příznivců a spolupracovníků. Do Charity přichází pracovat lidé z různých oblastí, různého vzdělání a osobnostního nastavení, ne všichni jsou lidé praktikující křesťanskou víru, ne všichni mají povědomí o církevním zázemí organizace.

„Přesto jsou v Charitě vítáni, jelikož přicházejí s těmi nejlepšími úmysly – pomáhat potřebným v duchu odbornosti a lidskosti. Chtějí se podílet na šíření obecného dobra a růst v lásce. Abychom skutečně plnili nejenom veřejné závazky vůči zadavatelům, kterými jsou stát, kraje, obce, potřební občané, ale také očekávání zakladatele, kterým je církev, cítíme potřebu vzdělávat pracovníky i v této oblasti. Vysvětlovat jim hlavní zásady a principy, které církev vyznává, seznamovat je s křesťanskými hodnotami a učit je poznávat je a uplatňovat ve své každodenní charitní službě i ve svém osobním životě,“ vysvětluje podstatu projektu ředitelka Diecézní charity Hradec Králové Anna Maclová.

Konferencí, nad kterou převzali záštitu arcibiskup Jan Graubner a biskup Jan Vokál, bude završena první etapa spojená se vstupem etického programu DEKACERT® do života charitních zařízení v České republice. Tím však tato myšlenka nekončí. I na konferenci bude prezentováno, jak s tímto programem pracovat dlouhodobě a na základě dobré praxe bude program uváděn postupně do dalších zařízení. Jen v Královéhradecké diecézi jich máme přes 220. Charita vnímá člověka jako celistvou bytost a usiluje o to, aby pečovala jak o své pracovníky a dobrovolníky, ale také o uživatele sociálních, zdravotních služeb i navazujících aktivit v celistvosti. Vzdělávání proto zaměřuje nejenom na odbornost jednotlivých profesí, ale také na kultivaci srdce.

Více informací najdete na www.hk.caritas.cz a www.desaterovcharite.cz.

Renovabis

Projekt DekaCert CZ finančně podpořila Nadace Renovabis

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, tel. 731 402 274, 495 063 135, email: jana.karasova@hk.caritas.cz