Hradecký koncert Ukrajina vyšívaná podpoří děti válečných uprchlíků
12. května 2023 Tiskové zprávy

Hradecký koncert Ukrajina vyšívaná podpoří děti válečných uprchlíků

Čeští i ukrajinští umělci budou zpívat, hrát a tančit pro děti uprchlíků z Ukrajiny na tradičním koncertě se symbolickým názvem Ukrajina vyšívaná, který se uskuteční ve čtvrtek 18. května 2023 od 18 hodin ve Velkém sále Adalbertina v Hradci Králové (Československé armády 300). V programu vystoupí hradecký dětský sbor Jitro a taneční skupina Flamenco, ukrajinský písničkář Oleh Luklian z Prahy nebo folklórní soubory Radist a Nytocka Rodovodu. V průběhu koncertu si mohou lidé také prohlédnout výstavu ukrajinských lidových výšivek nebo podpořit veřejnou sbírku na pomoc dětem uprchlíků z Ukrajiny. Akci pořádá Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové a Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách.

„Srdečně všechny zveme na náš společný jarní koncert a výstavu ukrajinských výšivek v hradeckém Adalbertinu. Naše rodiny jsou velmi vděčné za azyl a veškerou pomoc, které se nám v Čechách dostává. Děkujeme všem, kteří ukrajinským uprchlíkům pomáhají i v této nelehké době,“ říká Mgr. Nataliya Dotsenko, interkulturní a komunitní pracovnice Integračního centra pro cizince Diecézní charity Hradec Králové, která také vede Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je, prosím, nutná rezervace míst na tento koncert do 14. 5. 2023. Kontakt pro registraci: nataliya.dotsenko@hk.caritas.cz (tel. +420 731 402 293) nebo sarka.vachalova@hk.caritas.cz (tel. +420 731 598 911).

Charita se spolu s ukrajinským spolkem od začátku ruské agrese aktivně angažují v pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny a pomáhají jim s adaptací i zapojením do života u nás. Humanitární pomoc, poradenství a asistenci, kurzy češtiny, doprovázení na úřady, hledání zaměstnání, zapojení dětí do výuky a další potřebnou pomoc poskytujeme zejména těm nejzranitelnějším, jako jsou maminky s dětmi, osamělé ženy, senioři a lidé s postižením.

Diecézní charita Hradec Králové dlouhodobě působí v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU), kterým již prošlo přes 20 tisíc uprchlíků. Charita mimo jiné nepřetržitě zajišťuje péči o více než dvě stovky uprchlíků na ubytovnách v Hradci Králové a ve Vrchlabí. Poskytuje jim humanitární a odbornou pomoc. Naši pracovníci pomáhají nebo asistují uprchlickým rodinám i jednotlivcům při vyřizování formalit nezbytných pro jejich legální pobyt v ČR a poskytují jim poradenství v oblasti zdravotní péče a pojištění, bydlení a potřebnou materiální pomoc. Pomáhají maminkám také při hledání zaměstnání a se začleněním jejich dětí do českých škol.

Naše Integrační centrum pro cizince otevřelo pro ukrajinské běžence rovněž přes 70 bezplatných kurzů češtiny v Hradci Králové i v regionech a také speciální kurz pro ukrajinské pedagogy. Kurzy prošlo již více než 1500 absolventů. Ukrajinským dětem a mládeži pomáhají s doučováním také naši dobrovolníci. Koordinátorky projektu Young Caritas pro ně připravily i řadu volnočasových aktivit.

Děkujeme za podporu všem dobrovolníkům, organizacím, institucím, firmám, spolkům a jednotlivým dárcům, kteří již přispěli do mimořádné veřejné sbírky na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Koordinace humanitární pomoci, zajištění informační činnosti, základního poradenství, asistencí a doprovodů pro běžence z Ukrajiny byly realizovány rovněž v rámci programu „Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022“ podpořeného MV ČR. Služby a aktivity na pomoc ukrajinským uprchlíkům byly dále podpořeny z charitního projektu Emergency Appeal Czech Republic.

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/31/04 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

Integrační centrum pro cizince Hradec Králové poskytuje sociální poradenství a asistenci, pořádá kurzy češtiny a sociokulturních dovedností, zájmové a volnočasové aktivity pro cizince na území Královéhradeckého kraje.

Více informací naleznete na www.hk.caritas.cz, www.cizincihradec.cz a na facebooku.

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, tel. 731 402 274, 495 063 135, email: jana.karasova@hk.caritas.cz