Koronavirus zasáhl i do života indických školáků
27. března 2020 Tiskové zprávy

Koronavirus zasáhl i do života indických školáků

Nebezpečný virus z Číny se šíří i v lidnaté Indii a nevyhnul se ani státu Karnátaka, kde Diecézní katolická charita Hradec Králové již dvacet let realizuje projekt Adopce na dálku® na pomoc chudým dětem ve vzdělání. V Indii se odkládají závěrečné zkoušky a ruší se prázdninové tábory, což komplikuje psaní letních dopisů pro dárce. Na neurčito se odsouvá také plánovaná cesta indických partnerů hradecké Diecézní charity do ČR. Letošní oslavy 20. výročí Adopce na dálku® proběhnou bez jejich účasti.

Stejně jako u nás, tak i v Indii se životy lidí ze dne na den mění. Vláda svazového státu Karnátaka rozhodla o plošném uzavření škol. Následně byla vyhlášena celostátní třítýdenní karanténa. Vzhledem k tomu, že se nemohly konat závěrečné zkoušky, budou žáci hodnoceni podle známek, které získali v průběhu roku. Problém nastává u dětí 10. a 12. tříd, před nimiž stojí výstupní závěrečná zkouška, kterou bude nutné odložit.

Současná situace neumožňuje ani uspořádat prázdninové tábory, na kterých děti tradičně píší dopisy svým dárcům. Letní dopisy tedy dorazí se zpožděním a od některých dětí může být i problém dopis vůbec obstarat, zejména z oblasti Bangalore. V oblasti Belgaum už mnozí žáci napsali své dopisy dárcům s předstihem, s jejich odesláním je však nutné počkat na vysvědčení.

„Indické partnery jsme ujistili, že zdraví a bezpečnost dětí a dobrovolníků je důležitější než to, aby všechny děti poslaly včas dopis svému dárci. Další informace o rozesílání letních dopisů a vysvědčení zveřejníme, jakmile dostaneme aktuální informace z Indie. Dárcům se za případné zpoždění předem omlouváme,“ říká Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce na dálku®.

Pandemie nového typu koronaviru vedla také k rozhodnutí odložit cestu indických partnerů do České republiky, která měla proběhnout letos v červnu. Indičtí biskupové se měli zúčastnit benefičních akcí k 20. výročí Adopce na dálku® a setkat se s dárci na různých místech hradecké diecéze. S ohledem na nejistou situaci se tato návštěva pravděpodobně neuskuteční ani v druhé polovině roku. „Pokud to bude možné, pokusíme se v červnu zorganizovat alespoň některé z chystaných benefičních akcí,“ doplňuje Vojtěch Homolka z hradecké Diecézní charity.

„Jsem přesvědčena o tom, že společně a s Boží pomocí nakonec celou tu náročnou situaci zvládneme a s koronavirem se vypořádáme, a to i s důsledky, které způsobil v naší společnosti, v mnoha rodinách i u nás. Přesto věřím, že náš projekt bude i nadále pokračovat, přece jenom jsou indické rodiny, kterým pomáháme, na tom mnohem hůř. Kéž nám vzájemná solidarita, která se rozproudila v těchto týdnech, i nadále vydrží, a to jak s našimi blízkými u nás, tak i s potřebnými v Indii,“, vyslovuje přání Aneta Maclová, ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové.

Více informací najdete také https://adopce.hk.caritas.cz/ nebo na facebooku.

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, Diecézní charita Hradec Králové, tel.: 731 402 274, e-mail: jana.karasova@hk.caritas.cz