Letošní koleda vynesla rekordních 21,1 milionů pro nemocné a potřebné
4. února 2022 Tiskové zprávy

Letošní koleda vynesla rekordních 21,1 milionů pro nemocné a potřebné

Po roční pauze tři králové opět koledovali a rozdávali radost naživo i v našich regionech. Do ulic jich vyrazilo sice méně a chodili hlavně venku kvůli epidemickým opatřením, ale koledovali s o to větším nadšením a nasazením. Děkujeme všem dárcům, koledníkům a příznivcům za podporu Tříkrálové sbírky. Její celkový výtěžek v hradecké diecézi činí k dnešnímu dni rekordních 21,1 mil. Kč. Charity z darovaných peněz podpoří především své služby na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v regionu.

Do tříkrálových pokladniček koledníkům a do statických kasiček na veřejných místech lidé darovali celkem přes 20,4 mil. Kč. Dalších téměř 670 tisíc činí bezhotovostní dary na účet sbírky a do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz, do které lze přispívat po celý rok. Dílčí výsledky Tříkrálové sbírky naleznete na našich webových stránkách zde.

Podrobné výsledky

„Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu. Velmi si vážíme toho, že i v této nelehké době lidé myslí na nemocné a potřebné, kterým naše Charity pomáhají,“ říká Ing. Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové, a dodává: „Poděkování patří také koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při organizací dobročinné Tříkrálové sbírky, která byla kvůli pandemii opět náročná – školákům, skautům, farníkům, jednotlivcům i celým rodinám. Díky rovněž všem úřadům, farnostem, institucím, obchodům a provozovnám za umístění statických kasiček, do kterých mohli lidé také přispívat.“

SPOLEČNÉ NADŠENÍ PRO DOBROU VĚC

Jsme rádi, že Tříkrálová sbírka zase přinesla spoustu milých setkání napříč všemi generacemi, radost, požehnání a nadšení pro dobrou věc. „Děti si to moc užívaly, krásně zpívaly, sklidily mnoho pochval i za ´sólo černého vzadu´. A za rok chtějí chodit zase. Při cestě nazpět si zpívaly, i když už nemusely - jen tak do kroku k návratu domů. Děkujeme všem za společnou snahu vrátit se k oblíbené živé tradici a prodloužit tak mnohým kouzlo vánočního času,“ popsala své čerstvé dojmy z koledy v Sebranicích na Poličsku paní Jana, která koledníky doprovázela jako vedoucí skupinky.

Koledu oživily také různé akce a soutěže. V Pardubicích sbírku zahájili i s požehnáním 6. ledna online. Tříkrálové koncerty s živým publikem uspořádali v Trutnově, Pardubicích nebo Kutné Hoře – Sedlci. V Litomyšli se soutěžilo o nejhezčí tříkrálovou tašku. Kino pro koledníky za odměnu organizují v Hradci Králové, Náchodě, Dobrušce nebo Rychnově nad Kněžnou, divadlo v Litomyšli a Ústí nad Orlicí. Poděkování patří i všem divákům, kteří posílali dárcovské SMS v průběhu Tříkrálového koncertu, jenž v neděli 9. ledna odvysílala ČT1.

KOMU SBÍRKA POMŮŽE

Tříkrálová sbírka pomůže nemocným a potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu bude věnována na humanitární pomoc do zahraničí.

  • Hospicovou péči z výtěžku sbírky podpoří Charity v Hradci Králové, Červeném Kostelci, Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Litomyšli, Chrudimi i v dalších místech.
  • Ve Dvoře Králové nad Labem věnují vykoledované peníze na podporu Centra Klubko pro pěstounské rodiny, v Jilemnici na zajištění provozu Mateřského centra Rodinka, v Přelouči na rekonstrukci a vybavení Jakub klubu pro děti a mládež.
  • Poličská Charita z tříkrálových darů podpoří službu Otevřené dveře pro lidi s duševním onemocněním a vznik nového Centra duševního zdraví ve Svitavách.
  • Na Náchodsku, v Dolním Újezdě i v dalších oblastech použijí vybrané prostředky na podporu Charitní pečovatelské služby, která pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením.
  • Charity v Trutnově, Dobrušce a Studenci z darovaných příspěvků nakoupí zdravotní pomůcky na pomoc svým klientům terénních služeb.
  • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče z části výnosu sbírky pořídí svozové auto pro imobilní klienty denního stacionáře a sociálně terapeutických dílen.
  • Na Kutnohorsku, Jičínsku i v dalších regionech z tříkrálových darů podpoří dobrovolnické programy na pomoc nemocným, seniorům, handicapovaným a znevýhodněným dětem.

Záměry sbírky

Část výtěžku věnují naše Charity také na dobročinné projekty pro chudé rodiny s dětmi a potřebné lidi v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové v rámci projektu Adopce na dálku.

Přehled všech záměrů a podrobné výsledky Tříkrálové sbírky 2022 v hradecké diecézi najdete zde

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, Diecézní charita Hradec Králové, tel.: 731 402 274, e-mail: jana.karasova@hk.caritas.cz