Na osmém ročníku Setkání národů ve čtvrtek 4. listopadu v hradeckém Adalbertinu představilo svou kulturu šestnáct států čtyř kontinentů. Tentokrát se stánky všech zemí proměnily v tvůrčí dílny a interaktivní poznávací koutky, kde si návštěvníci vyzkoušeli hru na africké bubny, indiánské uzlové písmo nebo upletli ukrajinský květinový věneček. Závěrečnou přehlídku cizokrajných tanců, hudby a zpěvu v pestrobarevných kostýmech korunovala festivalová samba v podání tanečnice Veroniky Lálové a společný song „We are the World“ s arménskou zpěvačkou Alvinou Aghajanyan.

Letošní festival ukázal, že i v době pandemie se lidé potřebují setkávat, poznávat kulturní odlišnosti a připomínat si svoje kořeny. Návštěvníci oceňovali bohatou prezentaci zemí a také to, že si mohli jejich národní zvyky a tradice sami zažít a na místě vyzkoušet. „I když bylo Setkání národů kvůli pandemii trochu jiné, než v předchozích letech, tak splnilo své poslání. Je to přátelská akce, kde si lidé různých národností k sobě přirozeně najdou cestu prostřednictvím poznání svých tradic, zvyků a umění,“ říká Ing. Jan Kočí, vedoucí Integračního centra pro cizince Diecézní charity Hradec Králové, která akci s partnery uspořádala.    

Na festivale svou zemi představili zejména cizinci z Královéhradeckého kraje, kterým Diecézní charita pomáhá s integrací do naší společnosti. Všichni byli rádi za příležitost ukázat svou kulturu a těšil je velký zájem návštěvníků. Letošní novinkou byly etnické workshopy. Například v ukrajinském stánku si ženy a děti pletly věnečky z květin, které nosí na Ukrajině o svátcích. Ve stánku Bolívie si lidé vyzkoušeli uzlové písmo, které používali Indiáni. V africkém koutku se hrálo na bubny, u stánku Íránu a Pákistánu se zdobilo hennou a Turecko představilo výrobu své výtečné kávy.

Závěrečný koncert byl přehlídkou národního tance, hudby a zpěvu téměř desítky národů. Latinsko-americké tance předvedli Veronika Lálová, vítězka StarDance 2016, a André Negrao z Brazílie, o lásce zpívala Bety z Vietnamu, africké bubny rozezněly Camara z Guineje a Roben ze Zimbabwe a Nataliya s ukrajinským souborem Radost roztančily i publikum v sále. To si získal také šavlový tanec a perské orientální tance v podání Kateřiny Krupkové. Zasloužený aplaus sklidilo rovněž Mongolsko, které předvedlo tanec v pestrobarevných národních kostýmech a hru na býčí roh. Celý program korunovala festivalová samba v podání tanečnice Veroniky Lálové a společný song „We are the World“ s arménskou zpěvačkou Alvinou Aghajanyan.

Setkání národů doprovodila i řada výstav. Život vietnamské komunity u nás návštěvníkům přiblížila fotovýstava „Vietnam stories“ od Jindřicha Štreita a Evy Cao Thi. Zaujala je také výstava „Hradec Králové očima ukrajinských malířů“, fotografie z Íránu od Kamila Remeše a obrazy Haliny Ohii z Ukrajiny, které tvoří japonskou technikou oshibano.  

Záštitu nad akcí převzal primátor města Hradec Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Festival uspořádalo Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem, Filozofickou fakultou UHK, Ministerstvem vnitra ČR, SUZ MV ČR - PoS Kostelec n/O a Regionálním ukrajinským spolkem ve VČ. Akce se uskutečnila v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními v souvislosti s covid-19.

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/28/01 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

Více informací najdete na www.cizincihradec.cz a na www.facebook.com/cizincihradec.

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, tel. 495 063135, 731 402 274, email: jana.karasova@hk.caritas.cz