6. listopadu 2018 Tiskové zprávy

Na Setkání národů představí svou zemi cizinci, kteří žijí mezi námi

Přehlídku cizokrajné hudby, tance, umění i kuchyně, ale také etnické workshopy a výstavy nabídne šestý ročník festivalu Setkání národů v hradeckém Adalbertinu (na tř. ČSA 300). V úterý 13. listopadu 2018 (od 9 do 19 hodin) tu představí svou kulturu cizinci, kteří žijí mezi námi. Poprvé se budou prezentovat Argentina, Venezuela, Francie nebo Slovinsko. V programu vystoupí indiánská skupina Chayag z Ekvádoru, tanečník Gerandy z Kuby, hudebník Camara z  africké Guineje a interpreti ze Sýrie, Vietnamu i dalších zemí. Festival doprovodí také výstava příběhů z africké osady Mayukwayukwa v Zambii, kde pomáhá i Charita ČR. Záštitu nad akcí převzal primátor města Hradec Králové. Na slavnostní zahájení přislíbili účast rovněž hejtman PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a ředitel hradecké Diecézní charity RNDr. Jiří Stejskal.

„Na Setkání národů mohou návštěvníci v jeden den doslova projít bezmála tři desítky zemí napříč různými kontinenty. Je to jedinečná příležitost, jak poznat tradice, umění a zvyky cizinců z různých zemí, kteří u nás žijí, pracují anebo studují. Mnohým z nich pomáháme u nás v centru,“ říká Ing. Jan Kočí, vedoucí pořádajícího Integračního centra pro cizince Diecézní charity Hradec Králové.

V dopoledním interaktivním programu pro školy si žáci vyzkouší cizokrajné tance a společně budou tvořit živé obrazy pod vedením svých průvodců z různých kontinentů. (9:00 - 14:30 hodin). Program pro veřejnost odstartuje indiánský workshop Jak si vyrobit lapač snů v 15 hodin. Odpolední přehlídka národů s etnickými ochutnávkami vyvrcholí podvečerním koncertem od 17 do 19 hodin, na kterém vystoupí indiánská skupina Chayag z Ekvádoru, tanečník Gerandy z Kuby, africký hudebník Camara z Rovníkové Guineje a další interpreti ze Sýrie, Vietnamu, USA, Ukrajiny, Ruska nebo Arménie. Zazní také česká hudba u příležitosti 100. výročí naší republiky.

Z evropských národů se letos představí Rusové, Ukrajinci, Arméni, Bělorusové, Bulhaři, Slovinci, Francouzi, Italové, Portugalci nebo Finové. Americký kontinent budou prezentovat Peru, Bolívie, Kolumbie, Venezuela, Argentina, Nicaragua a Ekvádor. Asii pak například Sýrie, Vietnam, Malajsie, Japonsko a Kyrgyzstán. Afriku zastoupí země jako Uganda, Keňa, Ghana nebo Eritrea. Nebude chybět ani český stánek. Vstup je zdarma (změna programu vyhrazena). Po celý den bude k zhlédnutí zmíněná výstava příběhů z Afriky a také výtvarné práce cizinců z PoS MV ČR Kostelec n.O.

Festival pořádají Integrační centrum pro cizince Diecézní charity HK ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem, Filozofickou fakultou UHK, Ministerstvem vnitra ČR, SUZ MV ČR - PoS Kostelec n. O., KURO HK, MKI Klíč a Regionálním ukrajinským spolkem ve VČ.

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

Integrační centrum poskytuje cizincům bezplatně informační činnost, poradenství, kurzy češtiny a sociokulturních dovedností, zázemí pro volnočasové a zájmové aktivity, organizuje multikulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s cizinci, školami a dalšími organizacemi v regionu. Jeho posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí a osob s udělenou mezinárodní ochranou na území Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti. Kontakt: Integrační centrum pro cizince, Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové, tel. 492 604 940, email: poradna.cizinci@hk.caritas.cz.

Více informací naleznete na www.cizincihradec.cz, www.hk.caritas.cz a na www.facebook.com/cizincihradec.

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, tel. 495 063135, 731 402 274, email: jana.karasova@hk.caritas.cz

Jana Karasová

propagace a tisk
Tel.: 495 063 135 E-mail: 58AkO95jWlBFRYUS3dkmRb~lWlkmb