Nový evropský projekt a kurzy Vítejte v ČR pro cizince
15. ledna 2021 Tiskové zprávy

Nový evropský projekt a kurzy Vítejte v ČR pro cizince

Integrační centrum pro cizince, které v Královéhradeckém kraji sedm let provozuje Diecézní charita Hradec Králové, zahájilo 1. ledna realizaci nového projektu s názvem Integrační centrum pro cizince AMIF/28/01. Projekt je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR a potrvá do 31. 12. 2022. Jakmile to bude možné, tak Integrační centrum letos spustí také adaptační kurzy „Vítejte v ČR“.

Posláním centra je podpora integrace cizinců ze třetích zemí, osob s udělenou mezinárodní ochranou a nově také státních příslušníků států EU (s výjimkou občanů ČR) na území Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti. Integrační centrum poskytuje cizincům bezplatně sociálně-právní poradenství a informační činnost, aktuálně v souladu s protiepidemickými opatřeními telefonicky a mailem. Dále pořádá pro cizince kurzy češtiny a sociokulturních dovedností v Hradci Králové i v regionech, které momentálně probíhají online. „Jakmile to bude možné, tak v letošním roce otevřeme ještě adaptační kurz „Vítejte v ČR“, který je od 1. ledna povinný pro všechny nově příchozí cizince. A obnovíme i kurzy k občanství, kde se mohou cizinci připravit na zkoušku z češtiny a ze znalostí reálií ČR,“ říká Ing. Jan Kočí, vedoucí hradeckého Integračního centra.

Služby centra v posledních dvou letech využili nejčastěji cizinci ze zemí, jako jsou Ukrajina, Rusko, Ázerbajdžán, Mongolsko a Bělorusko. Tři desítky cizinců, zejména dětí, se doučuje češtinu i jiné předměty s charitními dobrovolníky, aktuálně online. Pracovnice centra jinak pořádají rovněž besedy na školách v našem kraji, kde se žáci a studenti mají příležitost interaktivní formou seznámit s problematikou odlišnosti, vzájemného soužití a přijetím cizinců.

Integrační centrum pro cizince Diecézní katolické charity Hradec Králové dále organizuje multikulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s cizinci, školami a dalšími organizacemi v regionu, například tradiční festival Setkání národů a další akce. Nabízí také zázemí pro volnočasové a zájmové aktivity, pořádá sportovní turnaje a akce pro rodiny s dětmi. V době koronakrize probíhají tyto akce a aktivity především online, každopádně vždy v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními. Vloni se podařilo například uspořádat i dva děkovné koncerty pro zdravotníky v první linii a vietnamskou menšinu za šití roušek, dále natočit film a také cyklus vaření s cizinci z různých zemí nebo videokurzy češtiny, které jsou k zhlédnutí na YouTube kanále.

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/28/01 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

Více informací naleznete na www.cizincihradec.cz, www.hk.caritas.cz a na Facebooku.

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, tel. 495 063135, 731 402 274, email: jana.karasova@hk.caritas.cz