Letošní ročník festivalu Setkání národů potvrdil, že přes poznání odlišného si lidé různých kultur dokáží více porozumět. Svou národní hudbu, tanec, umění i kuchyni na festivale v hradeckém Adalbertinu v úterý 13. listopadu 2018 představily téměř tři desítky zemí. Návštěvníci ocenili především možnost bezprostředního setkání s cizinci, kteří žijí mezi námi, a také jejich bohatou prezentaci. Akci už pošesté uspořádalo Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové spolu s partnery a záštitu opět převzal primátor města Hradec Králové.

„Všichni cizinci byli moc vděční za příležitost prezentovat svou kulturu. Setkání národů každým rokem ukazuje, že právě hudba, tanec, umění i kuchyně jsou takovým univerzálním jazykem. Odbourávají často zbytečné předsudky a usnadňují vzájemnou komunikaci“, říká Ing. Jan Kočí, vedoucí Integračního centra pro cizince Diecézní charity Hradec Králové. Svou zemi na festivale představili zejména cizinci a uprchlíci z Královéhradeckého kraje, kterým Diecézní charita pomáhá s integrací do naší společnosti, a také zahraniční studenti Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Jsme rádi, že se tady můžeme seznámit s cizinci a nemusíme se přitom vůbec bát. Nejvíc se nám líbila nabídka všech těch států - jídlo, písničky a tance, co pro nás měli připravený. Je vidět, že si s tím opravdu dali práci,“ podělili se o své dojmy z festivalu kluci a holky ze ZŠ Bezručova. V dopoledním programu pro školy si žáci pod vedením svých průvodců z různých kontinentů vyzkoušeli africký, ruský, arabský a indiánský lidový tanec. Symbolem propojení všech kontinentů byly živé obrazce, které potom žáci společně vytvořili za doprovodu francouzského šansonu a Smetanovy Vltavy. Pomyslnou cestu kolem světa uzavřela písnička Nebe na zemi od Voskovce a Wericha, kterou si všichni – Češi i cizinci - připomněli sté výročí naší republiky.

Na podvečerním koncertu pro širokou veřejnost si publikum nejvíce získala indiánská skupina Chayag z Ekvádoru, spontánní africký hudebník Camara z Guineje, kubánský tanečník Gerandy nebo mladé tanečnice Nataly a Naya ze Sýrie. Velký zájem projevili návštěvníci také o workshop, na kterém si mohli s rodilým indiánem z Ekvádoru vyrobit amulet lapač snů. Obdivovali rovněž národní kostýmy latinskoamerických, asijských a afrických zemí, ukrajinské, ruské i české kroje. Z národních pokrmů jim chutnaly například výtečný bulharský tarator, bolívijská arašídová polévka, vietnamské závitky, ukrajinský boršč, africká káva a další exotické pokrmy. Letos se poprvé prezentovaly Argentina, Venezuela, Francie nebo Slovinsko. Festival doprovodila také výstava příběhů z africké osady Mayukwayukwa v Zambii, kde pomáhá i Charita ČR. Své výtvarné práce představili cizinci z Pobytového střediska MVČR v Kostelci nad Orlicí a syrský malíř Fahed.

Festival Setkání národů uspořádalo Integrační centrum pro cizince Diecézní charity HK ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem, Filozofickou fakultou UHK, Ministerstvem vnitra ČR, SUZ MV ČR - PoS Kostelec n. O., KURO HK, MKI Klíč a Regionálním ukrajinským spolkem ve VČ.

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/10/02 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

Integrační centrum poskytuje cizincům bezplatně informační činnost, poradenství, kurzy češtiny a sociokulturních dovedností, zázemí pro volnočasové a zájmové aktivity, organizuje multikulturní a vzdělávací akce ve spolupráci s cizinci, školami a dalšími organizacemi v regionu. Jeho posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí a osob s udělenou mezinárodní ochranou na území Královéhradeckého kraje do většinové české společnosti. Kontakt: Integrační centrum pro cizince, Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové, tel. 492 604 940, email: poradna.cizinci@hk.caritas.cz.

Více informací naleznete na www.cizincihradec.cz, www.hk.caritas.cz a na facebooku.

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, tel. 495 063135, 731 402 274, email: jana.karasova@hk.caritas.cz

Jana Karasová

propagace a tisk
Tel.: 495 063 135 E-mail: 58AkO95jWlBFRYUS3dkmRb~lWlkmb