V pátek 24. února od 17 hodin se na Masarykově náměstí v Hradci Králové uskuteční krátké setkání k tichému uctění obětí války na Ukrajině a vyjádření podpory statečnému ukrajinskému lidu a protestu proti této válce. Akci pořádá Diecézní charita Hradec Králové ve spolupráci s Regionálním ukrajinským spolkem ve východních Čechách u příležitosti ročního výročí od ruské invaze na Ukrajinu. Charita působí od samého počátku v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v Královéhradeckém kraji, kterým prošlo za uplynulý rok více než 20 tisíc uprchlíků. Tisícům z nich Charita pomohla poměrně rychle se adaptovat a zapojit do života.

„Humanitární pomoc, poradenství a asistenci, tlumočení, kurzy češtiny, provázení na úřady, hledání zaměstnání, zapojení dětí do výuky a další potřebnou pomoc od počátku konfliktu poskytujeme všem potřebným, zejména těm nejzranitelnějším, jako jsou maminky s dětmi, osamělé ženy, senioři a lidé s postižením,“ přibližuje Ing. Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové, a zve všechny lidi dobré vůle na tichý páteční protest proti válce se svíčkou.

„Děkujeme Charitě a všem Čechům, kteří nám už rok pomáhají. Nad naším rodným městem stále létají rakety, a tak jsem moc vděčná, že mohu být se svými dětmi a mamkou v bezpečí tady v Hradci Králové. Kluci chodí do české školy a učí se na jedničky a dvojky. Mně hodně pomohly kurzy češtiny i při hledání práce a v běžném životě,“ říká s pokorou a vděčností 31letá maminka Roksolana z ukrajinské Umaně. „Stýská se nám po domově a chtěli bychom žít doma a v míru, ale bohužel teď tam není pro naše děti bezpečno,“ dodává Roksolana, která se také chystá na pátečním setkání vzpomenout i na své příbuzné na Ukrajině bojující na frontě, pokud jí to zdraví dovolí.

Rok pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

Charita mimo jiné již rok nepřetržitě zajišťuje péči o více než dvě stovky uprchlíků na ubytovnách v Hradci Králové a ve Vrchlabí. Poskytuje jim humanitární a odbornou pomoc. Někteří z nich se aktuálně zapojili do výroby zákopových svíček. „Naši pracovníci pomáhají nebo asistují uprchlickým rodinám i jednotlivcům při vyřizování formalit nezbytných pro jejich legální pobyt v ČR a poskytují jim poradenství v oblasti zdravotní péče a pojištění, bydlení a potřebnou materiální pomoc. Pomáhají maminkám také při hledání zaměstnání a se začleněním jejich dětí do českých škol. Zatím se nám podařilo umístit do škol všechny děti maminek, kterým pomáháme,“ vyjmenovává konkrétní formy pomoci ukrajinským uprchlíkům Ing. Jan Kočí, vedoucí Integračního centra pro cizince Diecézní charity Hradec Králové.

Kurzy češtiny v Hradci i v regionech, aktivity pro děti i ukrajinské pedagogy

Naše Integrační centrum pro cizince dosud uspořádalo pro ukrajinské běžence rovněž přes 70 bezplatných kurzů češtiny v Hradci Králové i v regionech a také speciální kurz pro ukrajinské pedagogy. Kurzy prošlo již více než 1500 absolventů. Ukrajinským dětem a mládeži pomáhají s doučováním také naši dobrovolníci. Koordinátorky projektu Young Caritas pro ně připravily i řadu volnočasových aktivit. Dětem se například moc líbily loňské letní kurzy češtiny s doprovodným programem, kde si lépe zažily nová slovíčka, fráze a reálie. Zúčastnilo se jich na 33 děvčat a chlapců.

Následná péče v regionech

Diecézní charita Hradec Králové byla od počátku nedílnou součástí hradeckého Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU). Aktuálně naši sociální pracovníci pravidelně poskytují poradenství a asistenci v prostorách OAMP. V KACPU pomáhaly i Charity v Pardubicích a Kutné Hoře. Regionální Charity v Hradci Králové, Ústí nad Orlicí, Pardubicích, Kutné Hoře, Dvoře Králové n/L, Ústí nad Orlicí, Poličce, Litomyšli a dalších místech zajišťují pro ukrajinské uprchlíky rovněž potřebnou následnou péči. Je to především poradenství, podpora výuky češtiny a ukrajinštiny, sociální služby, psychologická podpora, materiální a dobrovolnická pomoc nebo zprostředkování kontaktů.

Poděkování dárcům a podporovatelům

Děkujeme za podporu všem dobrovolníkům, organizacím, institucím, firmám, spolkům a jednotlivým dárcům. Koordinace humanitární pomoci, zajištění informační činnosti, základního poradenství, asistencí a doprovodů pro běžence z Ukrajiny byly realizovány v rámci programu „Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022“ podpořeného MV ČR. Služby a aktivity na pomoc ukrajinským uprchlíkům byly podpořeny také z charitního projektu Emergency Appeal Czech Republic.

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/31/04 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

Integrační centrum pro cizince Hradec Králové poskytuje sociální poradenství a asistenci, pořádá kurzy češtiny a sociokulturních dovedností, zájmové a volnočasové aktivity pro cizince na území Královéhradeckého kraje.

Více informací naleznete na www.cizincihradec.cz, www.hk.caritas.cz a na facebooku.

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, tel. 731 402 274, 495 063 135, email: jana.karasova@hk.caritas.cz