Co je nového v charitě doma i v zahraničí se dočtete v říjnovém zpravodaji
30. září 2020 Z domova

Co je nového v charitě doma i v zahraničí se dočtete v říjnovém zpravodaji

Jak pomáhá projekt Adopce na dálku v Indii nebo Sbírka pro Česko na Jičínsku a spoustu dalších charitních novinek se dozvíte v našem říjnovém zpravodaji. V tomto čísle Charitních listů jsou také uveřejněny výsledky letošní diecézní sbírky na charitu. Děkujeme všem dárcům za pomoc a podporu!

Náš říjnový zpravodaj i předchozí čísla Charitních listů jsou ke stažení zde.