Diecézní charita byla oceněna Medailí rektora UHK za pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny
18. listopadu 2022 Z domova

Diecézní charita byla oceněna Medailí rektora UHK za pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny

U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva ocenil rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča akademiky a studující, kteří se aktivně zasazují o dobré jméno UHK u nás i v zahraničí. Medaili rektora UHK udělil také naší Diecézní katolické charitě Hradec Králové za významnou pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny již od vypuknutí války. Ocenění převzala naše paní ředitelka Ing. Anna Maclová na společenském večeru UHK ke dni svátku 17. listopadu.

"Nesmírně si vážíme ocenění prof. Kamila Kuči udělením Medaile rektora Univerzity Hradec Králové," uvedla Ing. Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové. Pan rektor prof. Kamil Kuča poděkoval všem našim pracovníkům i dobrovolníkům za rychlé zareagování po vypuknutí války a nasazení v pomoci lidem Ukrajiny. Pracovníci našeho Integračního centra pro cizince, Dobrovolnického centra a Diecézní charity pomáhají válečným uprchlíkům již od počátku konfliktu a byli jsme i nedílnou součástí KACPU Hradec Králové. Poskytujeme utečencům, kterými jsou především maminky s dětmi, odborné poradenství, provázení, potravinovou pomoc, kurzy češtiny a další potřebné služby.

"Moc si toho vážíme a děkujeme i Vám všem, kteří pomáháte spolu s námi - Regionálnímu ukrajinskému spolku ve východních Čechách, Královéhradeckému kraji, Statutárnímu městu Hradec Králové a jeho organizacím, Hasičskému záchrannému sboru, Policii, Fakultní nemocnici Hradec Králové a celé řadě dalších subjektů. Poděkování patří také Univerzitě Hradec Králové za spolupráci v dobrovolnické službě při zajištění provozu hradeckého KACPU zejména v prvních týdnech," děkuje ředitelka Ing. Anna Maclová.

Foto: Jiří Havelka

Díky patří všem lidem dobrého srdce, kteří jakýmkoliv dílem pomáháte, a to nejenom ukrajinským uprchlíkům.

Více informací o oceněních rektora UHK u příležitosti svátku 17. listopadu najdete na webu UHK zde.