Diecézní charita Hradec Králové má novou ředitelku
4. března 2019 Z domova

Diecézní charita Hradec Králové má novou ředitelku

V pondělí 4. března 2019 byla uvedena do úřadu nová ředitelka Diecézní charity Hradec Králové Ing. Anna Maclová. "Vnímám to jako výzvu a ráda bych v nové službě zúročila své dosavadní zkušenosti, a to nejenom z vedení Oblastní charity Hradec Králové," uvedla Ing. Anna Maclová, která stála u zrodu téměř desítky služeb pro nemocné a potřebné, a také 7 let působila jako náměstkyně primátora města Hradce Králové.

Generální vikář Mons. Mgr. Jan Paseka také poděkoval dosavadnímu řediteli hradecké Diecézní charity RNDr. Jiřímu Stejskalovi, který se významně zasloužil o vybudování a rozvoj sítě charit u nás a také humanitárních projektů v zahraničí. Současně popřál hodně Božího požehnání do pokračování charitního díla s novým vedením.