Erasmus + mezinárodní výměna zkušeností Zobrazit fotogalerii
16. května 2022 Z domova

Erasmus + mezinárodní výměna zkušeností

Regionální kulturní rozvoj v kontextu mnohojazyčnosti a multikulturalismu a integrace Romů bylo hlavním tématem setkání v rumunském městě Satu Mare, kterého se za naši Diecézní katolickou charitu Hradec Králové zúčastnila ředitelka Anna Maclová, Vojtěch Homolka a doc. David Bouma. Projektového setkání v rámci projektu Erasmus +: „Posílení sociální soudržnosti v době krize (s): Formáty vzdělávacích aktivit s mladými dospělými v kontextu sociální pomoci“, které se konalo ve dnech 9. – 11. května 2022, se zúčastnilo 14 specialistů ze 6 zemí. Hostitelem akce byla Charita diecéze Satu Mare jako partner při realizaci projektu, jehož cílem je, aby si zúčastněné organizace vyměňovaly inovativní přístupy prostřednictvím výměny zkušeností a projektů, učily se jeden od druhého a propagovaly evropskou myšlenku. 

První den setkání přijal účastníky generální ředitel Charity Dr. Ioan-Laurențiu Roman, který představil sociální služby nabízené organizací, poté hovořil o výzvách, kterým Charita čelila během pandemie, a také jak se tato organizace podílela na pomoci a podpoře ukrajinských uprchlíků. 

Následovala přednáška dr. Hanni Rolfes, členky Komunity misijních sester Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která se s přítomnými podělila o své zkušenosti spojené s teologicko-sociálně-pastorační činností s Romy ve své obci.

Po zopakování historie lokality a etnické struktury obyvatelstva sestra Hanni hovořila o tom, jak se před mnoha lety snažila spolu se sestrou Annou Diekmannovou ve spolupráci s Charitou pomáhat a podporovat chudé Romy žijící na předměstí vesnice. Nejprve nabízeli materiální podporu sestávající ze zboží, jako je oblečení, ale uvědomili si, že k dosažení dlouhodobé změny musí příjemci pochopit, že mají moc změnit svůj osud, aby měli pocit, že mohou sami něco udělat. zlepšit jejich životní podmínky.

Doktorka Hanni Rolfes hovořila také o postoji, který doporučuje těm, kdo poskytují sociální služby pro chudé. Sestra nám radí, abychom se vyvarovali vnucování svého názoru, své vůle. Pokud se místo toho, abychom ho soudili, snažili porozumět svému bližnímu a jeho hodnotovému systému, uvědomíme si, že k výsledkům dospějeme jen s velkou trpělivostí a postupujeme po malých krůčcích. Uvedla paralelu s příběhem učedníků na cestě do Emauz. Stejně jako Ježíš a jeho učedníci, i sociální pracovníci by měli chodit s příjemci pomoci, mluvit, ptát se, znát jejich situaci, jejich způsob myšlení a jejich pohled na svět. "Nebuďme pro druhé, ale buďme s nimi" - touto exhortací zakončila svůj projev Dr. Hanni Rolfes.

Druhý den vedla první cesta projektového týmu na radnici, kde se jeho členové setkali se starostou Gáborem Kereskényim, se kterým diskutovali mimo jiné o soužití etnických skupin v lokalitě a o tom, jak přispívají k obohacení kulturního života.

Dalším cílem bylo Otevřené sociální centrum „Dům přátelství“, zařízení sociální pomoci, ve kterém Charita poskytuje podporu a pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí a jejich rodinám a také pedagogické a psychologické služby. Vedoucí zařízení Georgeta Vizireanu představila činnost centra a nabídla návštěvníkům cenné informace o úsilí vynaloženém na integraci Romů do městského prostředí.

Thomas Hackl, koordinátor národního programu zaměřeného na mimořádné události Konfederace Caritas Rumunsko , hovořil o důležitosti výměny informací a zkušeností v krizových situacích, jako je pandemie COVID-19 nebo jednání s uprchlíky, uvítal sdílení zkušeností v zemích partnerů projektu. Popsal, jak se charitní organizace v Rumunsku zapojily do pomoci a podpory ukrajinským uprchlíkům, mezi nimi i Charita diecéze Satu Mare.

Kromě přednášek a institucionálních návštěv si účastníci našli čas na návštěvu centra Satu Mare, zámku Károlyi v Carei, krypty rodiny Károlyi v Căpleni a dorazili do Beltiugu. Zúčastnili se také mše svaté za účasti tří biskupů - místního Jenő Schönbergera, biskupa Stefana Ostera z diecéze Passau a biskupa Hermanna Gettlera z diecéze Innsbruck. 

Členové projektového týmu byli potěšeni tím, co viděli a slyšeli, vracejí se domů s mnoha novými a užitečnými zkušenostmi.