Finanční a digitální vzdělávání pro děti a mládež s ČSOB Zobrazit fotogalerii
19. května 2020 Z domova

Finanční a digitální vzdělávání pro děti a mládež s ČSOB

Aktuálně v rámci projektu Young Caritas připravujeme workshopy finanční gramotnosti pro děti a mládež ve spolupráci s ČSOB. Účastníci se na nich interaktivní a zábavnou formou dozví více o financích, správném hospodaření a digitální bezpečnosti. Součástí prezentace budou i videa a nebudou chybět ani zajímavé kvízy a hry.

Děti výukou provede Filip – maskot projektu, který se má stále co učit a na praktických příkladech dětem ukazuje své každodenní zkušenosti s finančním světem. V dnešní době je finanční a digitální gramotnost nezbytná výbava pro život i budoucí praxi. Proto jsme navázali spolupráci s ČSOB, která už má v této oblasti zkušenosti v rámci svého programu Finančního a digitálního vzdělávání ČSOB pro školy.

Kontaktujte nás pro bližší informace: Dobrovolnické centrum Diecézní charity Hradec Králové, email: ondrej.medas@hk.caritas.cz, tel. 737 419 253.

Projekt Young Caritas je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013327

Young Caritas