Kouzelná dílna pro děti s malířkou Eliškou Zobrazit fotogalerii
11. února 2020 Z domova

Kouzelná dílna pro děti s malířkou Eliškou

Ukázat dětem, že kreslení není jen o štětci a plátně, bylo záměrem sobotního workshopu "Kouzelná dílna" s malířkou Eliškou, který proběhl 8. února 2020 v Hradci Králové v rámci nového projektu Young Caritas. Děti si vyzkoušely i netradiční výtvarné techniky a kreativní tvorbu s barvami. Jejich výtvory si můžete od 19. března prohlédnout v Ateliéru Dagmar Popové.

Nejvíce děti bavilo strhávání lepící pásky, přes kterou malovaly. Obraz se pak neustále proměňoval, protože jednotlivé části plátna se daly rozpojit a variabilně zase spojit. Při tvorbě použili kluci a holky i například houbičky na nádobí, zubní kartáček, nebo třeba vlastní ruce a nohy. "Záměrem workshopu bylo roztříštění konceptu, já neumím malovat. Jedná se o relaxační tvorbu a v tomto případě umí s barvami čarovat každý," upřesňuje koordinátor projektu Young Caritas Ondřej Medaš. Workshopu se zúčastnila desítka dětí ve věku 7 až 11 let a při malování vládla uvolněná atmosféra pod vedením soustředěné lektorky Elišky.

Projekt Young Caritas je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013327

Young Caritas