Ministerstvo školství a Evropská unie podpořili Young Caritas v ČR
31. ledna 2020 Z domova

Ministerstvo školství a Evropská unie podpořili Young Caritas v ČR

V lednu 2020 zahájila Charita Česká republika spolu s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, Diecézní charitou České Budějovice a Diecézní charitou Plzeň tříletý pilotní projekt Young Caritas v České republice. Jeho hlavním cílem je vytvoření platformy pro podporu neformálního vzdělávání dětí a mládeže v charitní síti v České republice.

Pracovníkům s dětmi a mládeží a mladým dobrovolníkům tento projekt umožní rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, praktickém využívání ICT, čtenářské gramotnosti a v neposlední řadě podpora kulturního povědomí a vyjádření. Při práci s dětmi a mládeží je pak kladen velký důraz na hodnotové vzdělávání, inkluzivní a participativní přístup, pozitivní motivaci ke společenské odpovědnosti a výchovu k aktivnímu občanství.

Pracujete s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání a chcete sdílet své zkušenosti s dalšími organizacemi?

Staňte se partnerem projektu Young Caritas v České republice! Tento celoevropský projekt zapojuje mladé lidi do činnosti charitních organizací. Vedle pomoci ve službách se můžeš také kreativně podílet na organizaci akcí pro veřejnost a školy nebo vytvářet projekty na pomoc vlastní komunitě i cizincům.

Kontakujte nás

Dobrovolnické centrum Diecézní charity Hradec Králové, adresa: Šafaříkova 666/9, Hradec Králové (budova YMCA, 1. patro), e-mail: ondrej.medas@hk.caritas.cz, mobil: 731 419 253 (731 402 295).

Projekt Young Caritas je spolufinancován Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013327.

Young Caritas