Osvěta a sdílení zkušeností v otázce migrace
3. února 2020 Z domova

Osvěta a sdílení zkušeností v otázce migrace

Diecézní katolická charita Hradec Králové se aktivně účastní mezinárodního projektu v rámci programu Erasmus+, jehož koordinátorem je Arcidiecézní charita Kolín nad Rýnem. Tento projekt se zaměřuje na budování sociální soudržnosti v souvislosti s migrací, a to zejména formou vzdělávání dospělých s cílem přijetí rozmanitosti a otevření příležitostí k integraci.

Výzvy, kterým společnost čelí v důsledku migrace a uprchlictví, nejsou v žádném případě dočasné. Migrace a uprchlictví se staly součástí života společnosti. Lidé z válečných zón a chudých oblastí z celého světa s sebou většinou nepřináší téměř žádný majetek, přináší kulturní a náboženské zvyklosti, často traumatické zážitky. Přistěhovalectví dělá společnost o něco víc rozmanitější. Bok po boku žijí lidé s různým kulturním a ideologicko-náboženským zázemím.

Hlavní otázkou projektu je: Jak může všestranné vzdělávání a vzájemné setkávání posílit a podpořit sociální soudržnost v reakci na výzvy, které migrace a uprchlictví přináší. Za účelem posílení této soudržnosti realizují sociální organizace a iniciativy již po mnoho let různé aktivity. Tento mezinárodní projekt nabízí sdílení dobré praxe, prezentaci postupů osvědčených v evropských zemích, přináší inspiraci pro tvorbu nových forem vzdělávacích programů ve vlastní praxi. První setkání se uskutečnilo na podzim 2018 v Hradci Králové, další loni ve Vídni a Bolzanu. Letos v dubnu se koná setkání v Satu Mare a v září proběhne závěrečné zhodnocení celého projektu v Kolíně nad Rýnem.

„Účast v projektu mi přinesla nejenom nové přátele z charitního prostředí, ale spoustu poznatků a zkušeností. V zemích partnerů mají velice bohaté zkušenosti s přijímáním uprchlíků zejména v posledních letech a jejich zapojením do běžného života. Fascinoval mne přístup lidí, a to nejenom z řad charitních pracovníků, kteří se maximálně snaží vžít do situace příchozích a pomoci. Přiznám se, že jsem se při dotazování na situaci u nás, styděla za to, že my se necháváme ovlivňovat populistickými hláškami a živíme v sobě strach, že nedokážeme otevřít svá srdce těm, kterým jde často o život, zdraví. Přitom vnímám, že právě oni nás v mnohém mohou obohatit,“ sdílí své poznání Anna Maclová.

Erasmus +