Radostné Vánoce a šťastný Nový rok!
17. prosince 2019 Z domova

Radostné Vánoce a šťastný Nový rok!

Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků a nový rok 2020 naplněný láskou, štěstím a životní pohodou!

Vážení a milí,

chceme Vám touto cestou poděkovat za Vaši spolupráci a účast na charitním díle v roce 2019, za projevy milosrdné lásky k lidem strádajícím. Kéž dobrý Bůh Vás štědře odmění a naplní Vás radostí, nadějí a chutí pokračovat v konání skutků lásky i v roce nadcházejícím.

Věříme, že jste intenzivně prožili vánoční mysterium Boží lásky. Spolu s králi v rámci Tříkrálové sbírky přenesme tuto radostnou zvěst lidem všem do nového roku, abychom vánoční poselství naplňovali i v každý jeho den.

Požehnaný nadcházející rok 2020 Vám za kolektiv Diecézní katolické charity Hradec Králové přejí

Mons. Pavel Rousek a Aneta Maclová

„A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí.“ M 2,9-10