Regionální Cenu Křesadlo získala dobrovolnice paní Bohuslava Nunvářová
11. června 2020 Z domova

Regionální Cenu Křesadlo získala dobrovolnice paní Bohuslava Nunvářová

Máme velkou radost, že naše dlouholetá dobrovolnice paní Bohuslava Nunvářová získala ocenění Křesadlo za rok 2019 v bývalém Východočeském kraji a postupuje tak do celonárodního kola. Paní Bohuslava pomáhá pacientům v hradecké Fakultní nemocnici, která ji také na ocenění nominovala. Cenu převzala ve středu 10. června 2020 na slavnostním ceremoniálu v Hradci Králové za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje pana Jiřího Štěpána a dalších osobností.

Paní Nunvářová se věnuje dobrovolnické činnosti už 11 let. Ačkoli by si mohla užívat zaslouženého důchodu, tak dělá pravidelně společnost onkologickým pacientům ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. „Paní Bohuslava má nemalý dar přirozeně komunikovat s pacienty a ulehčovat jim tak nemocniční pobyt. Velmi si její pomoci vážíme a k ocenění moc gratulujeme“, říká Jana Šebová z Dobrovolnického centra Diecézní charity Hradec Králové, která je koordinátorkou programu Gabriel na pomoc seniorům a nemocným.

„Velmi si vážím této ceny a s pokorou jsem ji převzala. Na cenu jsem byla navržena nemocnicí a to mne zvláště těší. Můj první pocit byla radost, ale také závazek, že pokud jen to půjde, budu dál navštěvovat pacienty na onkologickém oddělení. V době karantény jsem na ně moc myslela, jak asi snáší to odloučení od rodiny. Už se na ně těším, určitě si budeme mít po tak dlouhé době co povídat,“ říká dobrovolnice paní Bohuslava, čerstvá držitelka Ceny Křesadlo 2019 v Královéhradeckém kraji.

Cenu Křesadlo pro Královéhradecký kraj uděluje od roku 2018 spolek ALHELP. Hlavním cílem je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

K ocenění gratulujeme naší dobrovolnici paní Bohuslavě Nunvářové (na snímku vpravo) a také třem dobrovolnicím Oblastní charity Hradec Králové!

Více informací o dobrovolnictví a možnostech, jak můžete pomáhat, najdete také zde.

Jana Karasová