Adresář

Sociální rehabilitace Atta

Tel.: 571 672 709, 605 471 825
Zašovská 784, Valašské Meziříčí, 757 01
Vedoucí služby: Ing. et. Bc. Radmila Táborská - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

 

 

POSLÁNÍ SLUŽBY:

Posláním služby Sociální rehabilitace ATTA je pomoci osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením k rozvoji a posilování jejich schopností, dovedností a návyků potřebných pro samostatný život.

 

KOMU POSKYTUJEME NAŠE SLUŽBY:

Našimi klienty jsou osoby starší 18 let a potřebují podporu při řešení životních situací, ve kterých si samy nevědí rady:

 • osoby bez přístřeší a v krizi,
 • osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách,
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

CÍL SLUŽBY:

Cílem naší služby je poskytnout výše uvedeným osobám prostor a podmínky pro zvýšení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v prostředí, které si sami vybrali k životu a to s co nejnižší mírou trvalé profesionální podpory

FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 

 • ambulantní – Váš problém řešíme v kanceláři na ulici Zašovská 784 (administrativní budova MěÚ), 757 01 Valašské Meziříčí
 • terénní - Váš problém řešíme v terénu, ve Vámi známém prostředí (např. pošta, úřady, bydliště, aj.)

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

 • respektujeme Vaše možnosti, schopnosti a přání
 • máte možnost vybrat si pracovníka, se kterým budete řešit problémy
 • nikdy nebudeme mluvit o Vašich problémech
 • dodržujeme Vaše osobní práva
 • povedeme Vás k samostatnosti při řešení problémů
 • zajistíme Vám odborný a kvalitní průběh služby

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucí k sociálnímu začleňování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

Čas poskytování služby:

Pondělí    8:00 – 16:00 hodin
Úterý       8:00 – 14:00 hodin
Středa     8:00 – 15:00 hodin
Čtvrtek    8:00 – 14:00 hodin
Pátek      8:00 – 13:00 hodin (pouze objednaní klienti)

 

Tým a kontakty:

Ing. et Bc. Radmila Táborská – vedoucí služby a sociální pracovník
605 471 825, 571 672 709, e-mail: radka.taborska@valmez.charita.cz

Mgr.  Zdeněk Diviš – sociální pracovník
734 435 051, 571 672 708, e-mail: zdenek.divis@valmez.charita.cz

Bc.  Pavla Burešová DiS. – sociální pracovník
734 435 490, 571 672 708, e-mail: pavla.buresova@valmez.charita.cz

Ceník

Služba je poskytována bezplatně.

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde

Seznam lidí

Ing. et. Bc. Radmila Táborská - vedoucí a sociální pracovník