Dobrovolnické centrum

Kde nás najdete

Adresa

Šafaříkova 666/9, Hradec Králové 50002

Provozní doba

pondělí, středa  9:00 - 18:30; úterý, čtvrtek  9:00 - 17:00; pátek  9:00 - 15:00 hod. (uvítáme předchozí domluvu schůzky tel. nebo emailem)

Oblast působnosti

Královéhradecký kraj

Na koho se můžete obrátit

Bc. Anna Brázdová

koordinátorka dobrovolníků
Tel.: 731 402 295 E-mail: WgAkO0h7g_BFRYUS3dkmRb~lWlkmb

PhDr. Jana Šebová

koordinátorka programu Gabriel
Tel.: 731 402 209 E-mail: 58AkOc98-onjGK.cT-nBZd5kT-M

Oxana Evsina

koordinátorka projektu Young Caritas
Tel.: 737 419 253 E-mail: -qnxRW9n%bAkQOQ%65pk87j7%5pJ

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Dobrovolnické centrum

Typ služby
Dobrovolnické centrum

Poskytovatel
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Kraj
Královéhradecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, imigranti a azylanti

Činnosti

koordinace činnosti dobrovolníků

Další informace

Posláním Dobrovolnického centra Diecézní charity Hradec Králové (DCH HK) je realizace dobrovolnických programů a pomoc organizacím poskytujícím sociálních služeb zapojit dobrovolníky do své činnosti. 

Dobrovolníkům nabízíme

 • Akreditované dobrovolnické programy: RAFAEL pro práci s cizinci, MICHAEL pro práci s dětmi a mládeží, GABRIEL na pomoc seniorům a pacientům v nemocnici a pacientům v nemocnici, nevidomým a slabozrakým v TyfloCentru Hradec Králové, EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY (dříve Evropská dobrovolná služba), YOUNG CARITAS v ČR (celoevropský projekt, který zapojuje mladé lidi do činnosti charitních organizací. Vedle pomoci ve službách se mohou také kreativně podílet na organizaci akcí pro veřejnost a školy nebo vytvářet projekty na pomoc vlastní komunitě i cizincům), JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY - výpomoc v administrativě, při benefičních akcích apod.
 • Zprostředkování informací o dobrovolnických příležitostech v organizacích poskytujících sociální služby v okrese Hradec Králové
 • Proškolení, pojištění, průběžné doprovázení
 • Zprostředkování dobrovolnické služby u nás i v dalších organizacích

Podpora pro pomáhající organizace - Jak Vám s dobrovolníky pomůžeme?

 • Příprava na dobrovolníky: pomůžeme Vám najít ve Vaší organizaci prostor pro zapojení dobrovolníků, proškolíme personál (můžeme udělat i besedu pro klienty), nastavíme spolupráci podle Vašich představ
 • Nábory a výběr dobrovolníků: zajistíme propagaci Vaší organizace a najdeme dobrovolníky, které potřebujete; se zájemci o dobrovolnictví se sejdeme, proběhne individuální pohovor
 • Vyslání do organizace: zajistíme potřebné dokumenty, sepsání smlouvy o dobrovolnické službě, uvedeme dobrovolníka do Vaší organizace
 • Pojištění: dobrovolníky pojistíme proti škodě na zdraví či majetku (jak vlastního, tak klienta, tak i samotné organizace)
 • Proškolení dobrovolníků: na úvod dobrovolníka proškolíme pro práci s cílovou skupinou klientů, popř. také v dalších potřebných oblastech (BOZP, PO, kodex organizace)
 • Evidence dobrovolníků: vedeme databázi dobrovolníků, včetně jejich aktivity a výkazů práce
 • Supervize a průběžná podpora dobrovolníků: zajistíme pravidelná supervizní setkání (skupinová nebo individuální) s kvalifikovaným supervizorem
 • Motivace a hodnocení dobrovolníků: vydáváme potvrzení o dobrovolnické službě, dle výkazů práce dobrovolníka (kvantitativní) a zpětné vazby ze strany přijímající organizace a jejích klientů (kvalitativní), oceňování dobrovolníků

Více informací naleznete zde.