Nový školní autobus už brázdí indické cesty
30. srpna 2018 Kde sbírka pomáhá

Nový školní autobus už brázdí indické cesty

Školní autobus pro chudé indické děti ze vzdálených osad, který byl pořízen z části výtěžku Tříkrálové sbírky 2018 určeného na humanitární pomoc, už brázdí po indických cestách.

Vyučování skončilo. Hlouček malých školáků postává v mokré trávě kolem žlutého autobusu. Venku prší a děti se snaží co nejrychleji nastoupit, aby nezmokly. Deštníky nemají, některé z dětí si alespoň natáhly přes hlavu kapuci. Po chvíli čekání se autobus konečně rozjíždí. Uvnitř je jednatřicet míst k sezení. Děti sedí velmi blízko u sebe a je jich tu kolem čtyřiceti. Autobus jede od vesnice k vesnici a školáci postupně vystupují.

V indickém státě Karnátaka právě kulminuje období dešťů. Cesty jsou rozbahněné a v prohlubních se drží kaluže. V některých odříznutých oblastech musí děti chodit každý den do školy 5 až 10 km pěšky. Stejnou vzdálenost urazí cestou zpátky domů. Po nezpevněných cestách se chodí velmi těžko, proto někteří rodiče přestávají v tomto období posílat své děti do školy. Ty pak jen velmi obtížně dohánějí zameškanou látku. Uvedený problém se snaží školy řešit zakoupením školních autobusů. Pro některé z nich je však pořizovací cena příliš vysoká.

Venkovská základní a mateřská škola Our Lady of Rosasy v oblasti Kittur nedaleko města Belgaum byla založena teprve před několika lety. Chodí do ní děti drobných rolníků z okolních vesnic. Zástupci Diecézní charity Hradec Králové loni v této škole potkali mladou učitelku Gayatri. Ta se jim svěřila, že pochází z velmi chudé rodiny. Její maminka je pradlena. Dobré vzdělání se jí podařilo získat díky zapojení do charitního projektu Adopce na dálku.

Donedávna měla tato škola pouze jeden autobus, který zajišťoval svoz školáků ze tří vesnic. Další vesnice zůstávaly bez tohoto důležitého dopravního spojení. Škola proto letos naléhavě potřebovala pořídit druhý autobus – pokud možno ještě před zahájením nového školního roku, který ve státě Karnátaka začíná již na přelomu května a června. Charita vyslyšela prosbu o příspěvek a vyčlenila na tento účel částku ve výši 490 000 Kč z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky, který je určený na humanitární pomoc.

„Nový autobus je skutečně požehnáním pro mnoho dětí ze vzdálenějších míst,“ neskrývá svoji radost sestra Marian, koordinátorka vzdělávacích projektů pro sociálně znevýhodněné děti v diecézi Belgaum. Vděčnost i modlitby malých školáků z oblasti Kittur nyní směřují ke všem dárcům, kteří jakoukoliv částkou přispěli do letošní Tříkrálové sbírky.

Zdroj: více na www.adopce.hk.caritas.cz.