Projekt Univerzita plní sny indických studentů
30. listopadu 2020 Kde sbírka pomáhá

Projekt Univerzita plní sny indických studentů

Projekt Univerzita Diecézní charity Hradec Králové umožnil 46 nemajetným studentům v Indii vzdělávat se na vysoké škole a přispívá tak k odstraňování chudoby v této druhé nejlidnatější zemi. Získaná kvalifikace jim otevírá dveře k povolání v oblasti školství, zdravotnictví nebo výpočetní techniky. Bez finanční podpory z části výtěžku Tříkrálové sbírky by pro ně takové kariérní možnosti zůstaly jen nesplnitelným snem. 

Ve školním roce 2019-20 bylo do projektu Univerzita zapojeno celkem 31 studentů a studentek z oblasti Belgaum v indickém státě Karnátaka. Jedenáct z nich jsou budoucí zdravotní sestry, které ještě musí složit zkoušky z anatomie, fyziologie či psychologie, a zároveň si osvojují mnoho praktických dovedností spojených s péčí o pacienty. Díky podpoře z Tříkrálové sbírky mohou studovat v oboru zdravotnictví, farmacie a IT také tito tři mladí vysokoškoláci, kteří pochází z chudých poměrů.

Priyanka Lobo

Priyanka chce být zdravotnicí

„Naučila jsem se, jak se starat o nemocné lidi a jak je povzbuzovat, aby měli pozitivní přístup,“ říká studentka druhého ročníku Priyanka Lobo. „Dokážu také nyní poradit své rodině, jak pečovat o své zdraví. Řadě nemocí se totiž dá předcházet udržováním čistoty a osobní hygienou.“ Po dokončení studia by chtěla pracovat jako zdravotnice v armádě a současně jako lektorka na univerzitě. Ráda by se také angažovala v některé z neziskových organizací, které pomáhají nemocným lidem.

Jessica  Sequeira

Studentka farmacie Jessica dělá i osvětu na venkově

Ke svému cíli být inspektorkou v oblasti zdravotnictví a dohlížet na bezpečí pacientů vytrvale směřuje studentka farmacie Jessica Sequeira. Nedávno nastoupila již do čtvrtého ročníku. Také její obor má praktické uplatnění v každodenním životě: „Mohu své rodině a známým poradit, když potřebují užívat nějaké léky, případně je upozornit na jejich vedlejší účinky a kontraindikace.“ Jessica též pořádá pro různá komunitní centra a lidi na venkově školení zaměřená na léčbu nemocí.

Anthony C. Francis

Anthony by se rád uplatnil v oblasti IT

Úplně jiný obor si vybral Anthony Christy Francis, který třetím rokem studuje počítačové aplikace. „Na univerzitě jsem se naučil lépe programovat a pracovat s technologiemi, jejichž znalost vyžadují firmy podnikající v oblasti IT,“ popisuje Anthony přínos svého studia. Po promoci by se chtěl stát softwarovým vývojářem. Když všechno půjde dobře, rád by v budoucnu založil svoji vlastní IT firmu. Věří, že tato profese umožní jeho rodině vést důstojný život.

Na dotaz, jak jejich rodiny zasáhla pandemie koronoviru, od studentů opakovaně zaznívá odpověď, že jejich rodiče na jaře přišli na několik měsíců o práci. Přečkat tzv. lockdown, kdy se prakticky zastavila indická ekonomika, bylo pro chudé rodiny velmi náročné. Vysokoškoláci nuceně přešli na distanční výuku. Omezení pohybu a společenských kontaktů naopak dalo rodinám příležitost trávit spolu mnohem více času než obvykle. Studenti se díky tomu intenzivněji zapojili do péče o domácnost. Pomáhali doma s vařením, pracovali na zahrádce nebo opravovali nefunkční věci.

Studenti zapojení do projektu Univerzita jsou svým dárcům velmi vděční a často se modlí za jejich zdraví. Diecézní charita Hradec Králové k tomu připojuje poděkování všem štědrým dárcům a také obětavým dobrovolníkům, kteří se zapojují do Tříkrálové sbírky jako koledníci a vedoucí skupin.

Více informací o rozvojových projektech v Indii naleznete také na www.adopce.hk.caritas.cz.

Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu!