Diecézní katolická charita Hradec Králové neposkytuje hledané služby.

Nalezené služby v diecézi

Nalezeno 6 služeb
Typ služby: Půjčovna kompenzačních pomůcek
Poskytovatel: Oblastní charita Polička
Místo poskytování: Vrchlického 16, Polička 57201
Více