Archiv

Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Pardubické Charitě pomáhá generál
11. května 2020 Oblastní charita Pardubice

Pardubické Charitě pomáhá generál

(Pardubice) V úterý 6. května v Oblastní charitě Pardubice přivítali návštěvu generála Petra Pavla z nadačního fondu Spolu silnější zaměřeného na pomoc jednotlivcům i organizacím, kterým do života vstoupila koronavirová krize.

Stavíme - covid necovid
7. května 2020 Oblastní charita Polička

Stavíme - covid necovid

Ani výbušná březno-dubnová covidová situace nezabránila, aby se rekonstrukce Charitního domu IV. sunula rychle kupředu. Absence střechy a náhlý výskyt kovového podloubí z lešenářských profilů na rohu Vrchlického ulice nikoho nenechaly na pochybách, že se i přes všudypřítomnou pandemii v Charitě vytrvale buduje.

Young Caritas připravuje projektové dny pro děti s dobrovolnými hasiči z Předměřic
6. května 2020 Z domova

Young Caritas připravuje projektové dny pro děti s dobrovolnými hasiči z Předměřic

Požární ochrana a seznámení s hasičskou technikou bude hlavním tématem projektových dnů pro děti, které připravuje Dobrovolnické centrum Diecézní charity Hradec Králové ve spolupráci s předměřickými dobrovolnými hasiči a jejich starostou Janem Medašem. Hasičské dny proběhnou v rámci vzdělávacího projektu Young Caritas hned po ukončení nouzového stavu letos na jaře a v létě.

Charita pomůže hladovějícím indickým rodinám
5. května 2020 Tiskové zprávy

Charita pomůže hladovějícím indickým rodinám

Ve druhé nejlidnatější zemi světa, kde Diecézní charita Hradec Králové 20 let pomáhá chudým dětem a jejich rodinám, bylo už potvrzeno přes 45 tisíc případů nákazy novým typem koronaviru. Celonárodní karanténa byla v Indii již dvakrát prodloužena a mnohé rodiny jsou ohroženy hladem. Diecézní charita se proto obrací na dárce i veřejnost s prosbou o pomoc dětem podporovaným v projektu Adopce na dálku a jejich rodinám. Příspěvky je možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700. Děkujeme Vám!

Občanská poradna pomáhá dlužníkům
4. května 2020 Oblastní charita Polička

Občanská poradna pomáhá dlužníkům

V Občanské poradně Oblastní charity Polička se často setkáváme s problematikou dluhů. Poslední dobou nás vyhledávají lidé, kteří se z médií doslechli o novele insolvenčního zákona. „V televizi říkali, že je to nyní jednodušší, že se každý dostane do oddlužení a dluhy se mu smažou…“, říkají. Při podrobném rozhovoru se bohužel u mnohých ukáže, že jejich dluhy jsou moc vysoké, nebo příjmy moc nízké na to, aby mohli oddlužením úspěšně projít.

Těšíme se na klienty
4. května 2020 Oblastní charita Polička

Těšíme se na klienty

Tyto řádky píšeme stále ještě za stavu nouze, v nelehkých chvílích pro nás pro všechny. Protože poskytujeme sociální služby a pohybujeme se mezi zvlášť zranitelnými skupinami lidí – seniory a handicapovanými, jsme seznámeni s tíží a úzkostí, kterou prožívají a snažíme se do ní vnášet pomoc a naději. K tomu jsme učinili následující opatření.

Musíme si pomáhat. Společně to zvládnem!
30. dubna 2020 Z domova

Musíme si pomáhat. Společně to zvládnem!

Jsme s vámi i v době koronakrize. Zdravotní sestry, pečovatelky a další pracovníci v přímé péči jsou nablízku nemocným a potřebným i s omezeními a dbáme na zvýšenou ochranu. Charity také poskytují mimořádné služby osamělým seniorům a nemocným, občanům v tísni nabízí poradenství a podporu. S pomocí zaměstnanců a dobrovolníků se už podařilo vyrobit a rozdat tisíce roušek. Všem lidem dobré vůle děkujeme za nezištnou pomoc, solidaritu a dary.

Sedm týdnů od začátku krize: naše pomoc neustává, za podporu děkujeme!
29. dubna 2020 Charita Česká republika

Sedm týdnů od začátku krize: naše pomoc neustává, za podporu děkujeme!

Sbírka pro Česko dnes má díky vám na kontě téměř 4 miliony a první peníze už v jednotlivých diecézích rozdělují lidem v nouzi; naši zaměstnanci i dobrovolníci pracují s obrovským nasazením v domovech pro seniory, v poradnách, v domácí zdravotní péči, poskytují duchovní podporu nebo radí cizincům žijícím u nás – tolik stručně o dění v Charitě Česká republika v uplynulých týdnech.

Nouzový stav a život v azylovém domě
29. dubna 2020 Oblastní charita Hradec Králové

Nouzový stav a život v azylovém domě

Zvonek na dveřích Domova pro maminky s dětmi na hradeckém Pouchově se za dobu existence tohoto azylového domu rozezvučel již nesčetněkrát. Pomoc zde hledají maminky s dětmi, které nemají kam jít a které ztratily střechu nad hlavou. Azylový dům jim nabídne bezpečný domov, poskytne profesionální a lidskou podporu všech pracovníků.