Charita zůstává dál nablízku nemocným a potřebným i s omezeními
18. března 2020 Tiskové zprávy

Charita zůstává dál nablízku nemocným a potřebným i s omezeními

Všechny Charity v našich regionech se snaží zůstat nablízku nemocným a potřebným i za mimořádné situace v souvislosti s epidemií koronaviru. Dbáme o zvýšenou ochranu našich pracovníků a klientů. Nedostatek ochranných pomůcek mnohé Charity řeší i vlastní výrobou roušek nebo s pomocí dobrovolníků. Aktuálně prosí o pomoc s šitím roušek například Oblastní charita Hradec Králové. Pomáhají dobrovolníci i zaměstnanci. Osamělým seniorům a lidem s postižením nabízíme mimořádnou pomoc a poskytujeme poradenství.

Na základě rozhodnutí vlády jsme zatím nuceni pozastavit nebo omezit provoz některých zařízení. Zdravotní sestry ale dál zajišťují poskytování lékařem indikované zdravotní péče pacientům v domácnosti. Pečovatelky poskytují donášku obědů, nákupů a další úkony pečovatelské služby lidem, kteří jsou odkázáni na péči druhých.

Pomoc osamělým seniorům nebo handicapovaným nabízí Charity ve spolupráci s městem v Trutnově a Poličce, dále také charitní Dobrovolnické centrum v Kutné Hoře. Pomoc dobrovolníků připravuje rovněž Diecézní charita Hradec Králové ve spolupráci s Biskupským gymnáziem B. Balbína Hradec Králové.

V případě potřeby informací o aktuální situaci spojené s koronavirem, nabízené pomoci v místě a o službách Charity, mohou občané kontaktovat také naše charitní poradny, a to telefonicky nebo emailem v provozních hodinách.

Bohužel aktuálně nemáme dostatek ochranných prostředků. Zatím úsporně čerpáme ze zásob a s napětím očekáváme, kdy obdržíme pomůcky zejména pro pracovníky v přímé péči. Mnohé Charity řeší nedostatek pomůcek vlastní výrobou roušek. V chráněné dílně ChariTEX v Červeném Kostelci se šijí již od počátku března. Do šití roušek se pustili také v Rychnově nad Kněžnou, Nových Hradech u Skutče a dalších místech.

„Věřím, že dodržením vládních rozhodnutí a zachováním klidu se nám všem povede tuto náročnou a velice ojedinělou situaci zvládnout. Vyzývá nás to všechny k větší pozornosti k sobě navzájem a také ke vzájemné solidaritě. Kéž se nám podaří společnými silami co nejdřív vrátit do běžného života, " říká Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové.

Aktuální přehled o provozu našich služeb naleznete zde. Bližší informace o poskytování služeb uveřejňují Charity na svých webových stránkách. Více informací a kontakty najdete na www.hk.caritas.cz a na facebooku.

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, Diecézní charita Hradec Králové, tel.: 731 402 274, e-mail: jana.karasova@hk.caritas.cz