Výtěžek dvacáté Tříkrálové sbírky se také překvapivě zakulatil. Děkujeme!
29. ledna 2020 Tiskové zprávy

Výtěžek dvacáté Tříkrálové sbírky se také překvapivě zakulatil. Děkujeme!

Nečekaný dárek dostala Tříkrálová sbírka ke svým dvacátým kulatinám v našich regionech. Třem králům se totiž podařilo dohromady vykoledovat celých 20,7 miliónů korun*. Charity z darovaných peněz podpoří především své služby na pomoc nemocným a potřebným tam, kde byly příspěvky vybrány. Například Oblastní charita Hradec Králové použije vykoledované peníze na podporu domácí hospicové péče a na výstavbu lůžkového hospice ve Stěžerách. 

„Děkuji všem, kteří se každý rok aktivně zapojují nebo přispívají do Tříkrálové sbírky a za těch dvacet let vytvořili jedinečnou tradici solidarity a dobročinnosti za účasti všech generací. Letošní ročník opět potvrzuje, že se lidé i po Vánocích, kdy k sobě máme blíž, dokáží podělit a věnovat svůj čas i energii ve prospěch strádajících a nemocných,“ upřímně děkuje za důvěru Anna Maclová, ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové.

„Ať pomáhá dál těm, kteří to potřebují, všem nemocným a lidem v nouzi. Aby byli všichni zdraví a také hodně štědrých dárců,“ to vše přáli koledníci, kolemjdoucí i sami dárci Tříkrálové sbírce ke kulatým 20. narozeninám. Díky větší štědrosti dárců, připojení nových dobrovolníků a obcí vynesl jubilejní ročník sbírky rekordní částku ve všech našich regionech. Koledníci přinesli novoroční přání a poselství Vánoc do tisícovek domácností ve stovkách měst a obcí. Královské trojice zazpívaly a rozdávaly radost také pacientům v nemocnici, obyvatelům v domovech pro seniory a dětem v mateřských školkách. S koledováním nejvíce pomáhali školáci, skauti, farníci, charitní zaměstnanci a dobrovolníci. Jen v hradecké diecézi jich bylo letos kolem patnácti tisíc.

Podrobné výsledky najdete zde.

Darované peníze pomohou nemocným a potřebným především v regionech, kde byly vykoledovány. Část výtěžku sbírky bude věnována na humanitární pomoc do zahraničí. Například na Hradecku a Pardubicku z výtěžku sbírky podpoří hospicovou péči o nevyléčitelně nemocné. Ve Dvoře Králové nad Labem a okolí lidé přispívali na centrum Klubko na pomoc pěstounským rodinám. Oblastní charita Červený Kostelec z vybraných peněz vymění stará okna v Domově sv. Josefa pro nemocné s roztroušenou sklerózou v Žirči. Na Kutnohorsku z tříkrálových darů podpoří dobrovolnické programy v nemocnicích a sociálních zařízeních. Na Orlickoústecku a Chrudimsku použijí vykoledované peníze na podporu charitní pečovatelské služby. Oblastní charita Nové Hrady z výtěžku sbírky rozšíří Dům sv. Josefa v Chotovicích, kde pomáhají handicapovaným, seniorům a rodinám s dětmi. 

Naše Charity věnují část výtěžku ještě na humanitární projekty v Indii, které realizuje Diecézní charita Hradec Králové - kvalifikační kurzy pro mladé lidi bez vyučení a dětské večerní vzdělávání v Bangalore a také na projekt Univerzita v Belgaum.

Přehled všech záměrů naleznete zde.

Koledu provázela i spousta akcí. V Hradci Králové koledovali tři králové v úterý 7. ledna s požehnáním od generálního vikáře Jana Paseky. Koledníci navštívili domácnosti i instituce a nechyběly ani hudební skupinky. V katedrále Sv. Ducha byla také k vidění výstava fotografií Anny a Petra Maclových ze začátků koledování v krajském městě v roce 1999. V Pardubicích koledníky vyprovodili svým zpěvem Bonifantes s Adélou Krátkou v pondělí 6. ledna na Pernštýnském náměstí. Na cestu jim požehnal biskup Josef Kajnek a tři krále přišli pozdravit také vicehejtman Roman Línek, poslanec Marek Výborný a další osobnosti. Před slavnostním zahájením sbírky projely městem tři královny na koních díky spolku Apolenka.

Živý betlém s více než padesáti postavami, zvířátky a průvodem koledníků s králi na koních odstartoval sbírku v Poličce v sobotu 11. ledna. Také v Humpolci tradičně zahájil koledování živý betlém se skutečným miminkem v jesličkách už v neděli 5. ledna. Tříkrálové průvody s mudrci na opravdových velbloudech prošly čtyřmi městy na Orlickoústecku o druhém lednovém víkendu. Benefiční koncerty podpořily sbírku ve více než desítce měst a obcí. Koledníci se zapojili i do celostátní fotosoutěže.

Akce pro koledníky jako poděkování za pomoc při Tříkrálové sbírce pořádají Charity ve Dvoře Králové nad Labem, Hradci Králové, Králíkách, Litomyšli nebo Poličce. Například Oblastní charita Hradec Králové připravuje pro koledníky promítání pohádky Ledové království 2 v Kině Bio Central v sobotu 8. února.

Více také na https://hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/ a na facebooku.

Poznámky: * Jde o výsledky ke dni 28. 1. 2020, které jsou do doby, než budou zkontrolovány všechny doklady, pouze orientační.

Kontakt: Jana Karasová - propagace a tisk, Diecézní charita Hradec Králové, tel.: 731 402 274, e-mail: jana.karasova@hk.caritas.cz

Tříkrálová sbírka 2020 - Děkujeme!

  • Do sbírky lze přispět i v průběhu roku dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777 (cena jedné SMS je 30, 60 a 90 Kč) anebo odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777.
  • Děkujeme všem, kteří podpořili sbírku zasláním dárcovské SMS při sledování TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU v neděli 5. 1. od 18 hod. na ČT 1. Lidé odeslali celkem 12 769 DMS v hodnotě 922 151 Kč.

Více na www.trikralovasbirka.cz, na www.facebook.com/trikralovasbirka a nově také na Instagramu.

Hlavní partner: T-Mobile. Partner: Nadace České spořitelny. Hlavní mediální partner: Česká televize a Český rozhlas.