Гадаад иргэд болон дүрвэгсдэд туслах үйлчилгээ

Foto: Lubomír Kotek

Үйлчилгээ үзүүлнэ

Хаана байрладаг

Гадаадын иргэд, дүрвэгсдэд туслах, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг Чех улсын Харита байгууллагууд 1992 оноос үзүүлж байна.

Нийгмийн салбарт мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг Храдэц Краловэ хот дахь Гадаадын иргэд, дүрвэгсдэд зөвлөгөө өгөх газрын байранд хүлээж авах болон шаардлагатай үед Храдэц Краловэ мужийн нутаг дэвсгэрт тухайн үйлчлүүлэгчийн оршин суугаа газар очиж уулзаж үйлчлэнэ. Энэ нь 108/2006 тоот хуулийн дагуух нийгмийн бүртгэлтэй үйлчилгээнд орно.

Мөн Костэлэц над Орлици хот дахь Дотоод яамны харьяа дотуур байранд Нийгэм-эрх зүйн зөвлөгөө тусламж шууд газар дээр нь үзүүлж гадаадын иргэд, дүрвэгсдэд тусалдаг. Усти над Орлици хот дахь Харита байгууллага мөн нийгмийн үйлчилгээ зөвлөгөө өгдөг билээ.

Бидний төслүүдийг дэмжигчид

EU - Azylový, migrační a integrační fond         MV ČR

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/20/01 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

MPSV ČR      Královéhradecký kraj      Statutární město Hradec Králové      logo Charita