Adresář

Charitní pečovatelská služba Kelč

Tel.: 571 641 018, 776 746 341
Kelč 262, Kelč, 756 43
Vedoucí služby: Bc. Iveta Minářová, DiS. - vedoucí a sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

 

O nás

Charitní pečovatelská služba Kelč poskytuje profesionálně pečovatelskou službu na území Kelče a v okolních obcích od roku 2003. Zaměřuje se na péči o seniory, dospělé od 19 let věku, zdravotně a sociálně znevýhodněné občany v jejich domácím prostředí.

 

Poslání

Charitní pečovatelská služba Kelčje součástí Charity Valašské Meziříčí. Jejím posláním je poskytovat podporu lidem se sníženou soběstačností bezpečně setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí při zachování co nejvyšší míry sebeobsluhy, přirozených mezilidských vztahů a kvality života.

Služba je poskytována v domácnosti klienta formou předem sjednaných placených úkonů v dojednaných termínech a časech

Pomáháme lidem, kteří se ocitli v sociální nouzi a nejsou schopni zvládat vlastními silami péči o sebe a o domácnost.

Region působnosti

Kelč, Komárovice, Kladeruby, Choryně, Lhota u Choryně, Kunovice, Loučka, Podolí, Police, Němetice, Lázy, Lhotka u Kelče, Babice, Branky

 

Poskytujeme tyto úkony:

1. Péče o vlastní osobu (jídlo, oblékání, pohyb klienta)

a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití: klientům, kteří nemohou nebo nejsou schopni si nachystat stravu a pití, pomůžeme s přípravou nebo popřípadě nachystáme stravu a pití na dobu, kterou musí strávit sám, než přijdou rodinní příslušníci.

b) pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek: v tomto případě pomáháme s oblékáním a svlékáním základního oblečení a speciálních pomůcek (pokud je klient používá).

c) pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru: pomáháme klientovi pohybovat se ve vlastním domácím prostředí a upozorňujeme na možné překážky (stůl, židle, křeslo), které by mohly zapříčinit pád nebo úraz.

d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík: dopomáháme klientovi při přesunu z lůžka na vozík a pokud je klient schopen přesunu samostatně, dohlížíme na to, aby nedošlo ke komplikacím.

2. Pomoc při osobní hygieně (sprchování, koupání, vlasy, nehty, WC)

a) pomoc při úkonech osobní hygieny: provádíme nebo dohlížíme na úkony osobní hygieny, mezi které patří sprchování, běžné mytí na lůžku, celkovou koupel na lůžku.

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty: klientům, kteří si nemohou umýt vlasy a ostříhat nehty, provádíme tyto pečovatelské úkony.

c) pomoc při použití WC: zajišťujeme doprovod klienta na WC nebo dopomáháme klientovi při přesunu z lůžka na klozetové křeslo.

3. Příprava jídla (snídaně, oběd, dovoz obědu)

a) zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování: podle potřeby zajišťujeme stravu dle požadavku klienta (dieta, různá dietní omezení) a předáváme klientům informace o dietách.

b) dovoz nebo donáška jídla: zajišťujeme dovoz obědů ze stravovacích zařízení do domácnosti klienta.

c) pomoc při přípravě jídla a pití: dohlížíme na přípravu stravy a v případě provádíme dopomoc.

d) příprava a podání jídla a pití: u klientů, kteří nejsou schopni připravit si stravu sami, přichystáme jídlo a pití.Dohlédneme také na samotné snězení stravy.

Tato základní činnost může být zajištěna jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4.

4. Péče o domácnost (úklid, donáška vody, otop, nákupy, pochůzky, praní, žehlení)

a) běžný úklid a údržba domácnosti: zajišťujeme úklid domácnosti.

b) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování:

pracovník domluví s úklidovou firmou termín a čas příchodu sjednané firmy. Klientovi je předložen zároveň ceník služeb dojednané firmy.

c) donáška vody: pokud je potřeba provádíme donášku vody do domácnosti klienta.

d) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení: u klientů, kteří mají dřevo či jiné topivo nedostupné, zajišťujeme donášku na dostupné místo pro klienta.

e) běžné nákupy a pochůzky (pošta): na požádání klienta vyřizujeme placení složenek na poště a provádíme běžné nákupy.

f) velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti: zajišťujeme nebo asistujeme při týdenních nákupech, nákupech ošacení a nezbytného vybavení domácnosti dle potřeb klientů.

g) praní a žehlení osobního, ložního prádla

5. Doprovody (pošta, lékař, škola, zaměstnání, veřejné instituce)

a) doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět: dle potřeby provádíme doprovod klientů.

Fakultativní úkony:

Dovoz a odvoz

Dle potřeby provádíme dopravu klientů na úřady, instituce a jiné orgány. Sazba je stanovena na 15,99 Kč za 1 Km. Pro klienty, kteří dovoz a odvoz využijí častěji, je stanovena zvýhodněná sazba 12,20 Kč za 1 Km.

 

Cíle - dlouhodobé

 • zůstat doma (naplnění fyziologických, sociálních, duchovních potřeb a potřeby bezpečí)
 • ulehčení pozice pečujících osob (zachování pracovního poměru)

Cílová skupina - naše služby jsou určeny pro:

 • ·         seniory
 • ·         osoby s kombinovaným postižením
 • ·         osoby s mentálním postižením
 • ·         osoby s tělesným postižením

Věková struktura cílové skupiny:

 • ·         mladí dospělí (19 – 26 let)
 • ·         dospělí (27 – 64 let)
 • ·         mladší senioři (65 – 80 let)
 • ·         starší senioři (nad 80 let)

Zájemci o službu musejí být omezeni v sebeobsluze, tzn. se sníženou soběstačností.

Součástí poskytování pečovatelské služby je také základní sociální poradenství, které je poskytováno zdarma všemi pracovnicemi služby. K této činnosti patří

 • ·         vyhledávání a kontaktování odborníků dle povahy Vašeho problému,
 • ·         poskytujeme informace o institucích, jež nabízí služby seniorům v oblasti zdravotní, sociální, vzdělávací a kulturní.

V rámci sociálního poradenství provádíme půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Podrobné informace o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách naleznete v ceníku.

Pracovní doba:

Po – Ne: 7:00 – 19:00 hod

 

Ceník úkonů je zde 

Ceník pomůcek je zde                Vyobrazení pomůcek fotografie          

Tým a kontakty

Bc. Iveta Minářová, DiS. – vedoucí služby a sociální pracovník
776 746 341, 571 641 018
iveta.minarova@valmez.charita.cz

 Helena Tvrdoňová – pečovatelka, 734 435 491, 571 641 018
helena.tvrdonova@valmez.charita.cz

Michaela Bělíková – pečovatelka, 777 672 905, 571 641 018
michaela.belikova@valmez.charita.cz

 

Kontakt na službu

Charitní pečovatelská služba Kelč
Kelč 262 
(bývalá budova České spořitelny)
756 43 KELČ
Telefon 571 641 018
e-mail:iveta.minarova@valmez.charita.cz
 
Děkujeme za pravidelnou laskavou podporu:
MPSV ČR, Zlínskému kraji, Městu Kelč, obcím Podolí, Kunovice, Loučka, Choryně, Police, Kladeruby a Branky
 
 
Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde

Seznam lidí

Bc. Iveta Minářová, DiS. - vedoucí a sociální pracovník