Adresář

Charitní pečovatelská služba Rožnov pod Radhoštěm

Tel.: 571 654 954, 739 524 318
Pivovarská 2190, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
Vedoucí služby: Bc. Lenka Vojtovičová - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Nelze je poskytovat samostatně bez základních úkonů. Jde o zapůjčení termojídlonosičů pro dovoz obědů a dopravu uživatele (dle provozních možností). Zapůjčení kompenzačních pomůcek: zapůjčit pomůcku si může kdokoliv, nejen uživatelé pečovatelské služby.

Seznam pomůcek a ceník – viz níže.

 

Charitní pečovatelská služba Rožnov pod Radhoštěm

 

POSLÁNÍ:

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytnout uživatelům individuální praktickou pomoc při zvládání běžných každodenních úkonů v jejich domácím prostředí, aby mohli co nejdéle zůstat doma.

CÍLE:  

Cílem Charitní pečovatelské služby je obnovit nebo udržet samostatnost uživatelů při využívání všech jejich schopností a možností a tak co nejvíce oddálit odchod uživatelů do pobytového zařízení (pokud si to sami nepřejí).

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
  • (rodiny, ve kterých se narodilo současně 3 a více dětí)
 • senioři

PRINCIPY:

 • ·          právo na důstojnost – uplatňujeme citlivý přístup ke každému člověku, uznáváme jeho lidskou hodnotu a respektujeme jeho názory a postoje.
 • ·          individuální přístup - službu přizpůsobujeme specifickým potřebám každého uživatele, přihlížíme k jeho možnostem a životním podmínkám.
 • ·          respektování vlastního rozhodnutí uživatele - klademe důraz na to, aby si každý uživatel sám řídil průběh a způsob poskytování služby, poskytujeme mu k rozhodování co nejvíce informací.
 • ·          respekt k duchovním hodnotám - každý člověk má nastavený žebříček hodnot, mezi něž patří také duchovní potřeby a náboženské přesvědčení. To pracovníci za každých okolností uznávají bez ohledu na svůj názor a podle toho také s každým jednají.

 NABÍZÍME TYTO ZÁKLADNÍ ÚKONY:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při samostatném pohybu, při přesunu na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně (úkony osobní hygieny, koupání, základní péče o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů, pomoc při přípravě a podání jídla a pití)
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, donáška  vody a topení v kamnech, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení osobního a ložního prádla)
 • doprovázení dospělých do škol, zaměstnání, k lékaři, na instituce apod. a zpět 

KDE JSOU SLUŽBY POSKYTOVÁNY:

Služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů žijících na území Rožnova pod Radhoštěm, Zubří, Dolní, Prostřední a Horní Bečvy,  Hutiska – Solance, Vidče, Vigantic, Valašské Bystřice a Malé Bystřice.

KDY JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA:

pondělí:6:30 - 20:00

úterý:6:30 - 20:00

středa:6:30 - 20:00

čtvrtek:6:30 - 20:00

pátek:6:30 - 20:00

sobota:6:00 - 20:00

neděle:6:00 - 20:00

Státní svátky: 6.00-20.00

 

KOLIK ZA NAŠE SLUŽBY ZAPLATÍTE:

Výše úhrady se řídí aktuálně platným ceníkem (viz níže), rovněž je možné se informovat osobně nebo telefonicky v kanceláři CHPS.

Ceník úkonů          Ceník pomůcek

KDE NÁS NAJDETE:

Nová budova Charity –  „Centrum služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ - se nachází v centru města v blízkosti kostela přímo u hlavní silnice.

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde

 

 

 

 

Seznam lidí

Bc. Lenka Vojtovičová - vedoucí služby