Adresář

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka

Tel.: 734 435 314
Potůčky 872, Valašské Meziříčí, 757 01
Vedoucí služby: Bc. Pavla Koláčková, DiS. - vedoucí a sociální pracovník
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

 

logo zk 

Kdo jsme

Je Ti mezi 10-26 a nevíš, co s volným časem? Nevycházíš s rodiči nebo máš pocit, že Tě okolí nechápe? Neholduješ organizovaným volnočasovým aktivitám a už Tě nebaví trávit čas na ulici, v parku nebo se prostě nudíš? Rád(a) bys nějakou změnu? Pokud jsi z Valašského Meziříčí a jeho okolí nebo tu třeba studuješ, pak se přijď podívat do naší Zastávky! Jsme nízkoprahovým klubem, který Ti může nabídnout zábavu, radu, pozornost, respekt a pochopení. 

 

Co je naším posláním
Posláním NZDM Zastávka, jejímž zřizovatelem je  Charita Valašské Meziříčí, je vytvořit prostor a podnětné prostředí mladým lidem obtížně hledajícím své místo v dnešním světě a podpořit je, aby se mohli stát samostatnými a zodpovědnými. Naší činností rozvíjíme osobnost těchto mladých lidí posilováním jejich kompetencí:

 • K řešení problémů
 • Ke zdravé komunikaci
 • Ke zdravým mezilidským vztahům
 • K nalezení pracovního uplatnění
 • Ke smysluplnému trávení volného času
 • K zodpovědné účasti na dění ve společnosti

V rámci klubu tedy chceme vytvořit prostor pro Tvou seberealizaci a podporu osobního rozvoje.

 

Můžeme Ti nabídnout:

 • někoho, kdo by Ti naslouchal a snažil se Ti porozumět
 • místo, kde můžeš najít kamarády,
 • místo pro odpočinek, sport i zábavu – fotbálek, ping pong, stolní hry, tělocvična, výtvarné, taneční a hudební aktivity
 • možnost podílet se na programu NZDM,
 • kulturní akce, besedy,
 • pomoc při řešení problémů se školou, vztahy, rodiči,
 • pomoc s vzdělávacími problémy
 • doprovod a zprostředkování dalších služeb,
 • sociální poradenství,
 • informační servis,
 • pomoc s hledáním práce,
 • místo, kde můžeš najít podporu, pomoc, radu…,
 • neodsuzující přístup a zájem pracovníků,
 • místo, kde se nebudeš cítit sám
 • místo, kde s Tebou budou sdílet těžké životní  situace.

 

Co je naším cílem

Cílem je posílit kompetence uživatelů služby. Jedná se o kompetence k řešení problémů, zdravé komunikace, k trávení volného času, interpersonální, sociální a občanské kompetence. Cílem je rovněž zvýšit kulturní rozhled uživatelů služby.

 Jaké zásady při poskytování naší služby dodržujeme

 • PRINCIP NÍZKOPRAHOVOSTI = Zastávka odstraňuje časové, prostorové, psychologické, sociální, finanční bariéry a uživatelé ji mohou využít zcela zdarma
 • PRINCIP VOLNÉHO PŘÍSTUPU = mohou kdykoliv přijít a odejít v otevírací době
 • PRINCIP DOBROVOLNOSTI = pracovníci respektují rozhodnutí uživatele při výběru aktivit a typu služby
 • PRINCIP INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU = přistupujeme ke každému uživateli k jako jedinečné bytosti, která má své potřeby, zájmy, představy
 • PRINCIP ANONYMITY =uživatel má právo zůstav v anonymitě a sdělit nám jen svou přezdívku, jméno
 • PRINCIP MLČENLIVOSTI = pracovníci v Zastávce mají povinnost dodržovat mlčenlivost. To znamená, že vše co si s uživateli povíme, zůstane za našimi dveřmi.
 • PRINCIP DODRŽOVÁNÍ PRÁV = pracovníci respektují práva uživatelů, které mají v klubu.
 • PRINCIP FLEXIBILITY = Zastávka se dokáže přizpůsobit tvým aktuálním potřebám uživatelů, pokud jsou ochotni je sdělit.

 

 Otevírací doba od 1. září do 30.června (v době školního roku)

 

pondělí:

14:00 - 18:00

   

úterý:

14:00 - 18:00

   

středa:

14:00 - 18:00

   

čtvrtek:

13:00 - 17:00

   

pátek:

13:00 - 17:00

   

sobota:

zavřeno

   

neděle:

zavřeno

   

V terénu jsme ve čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin

 

Otevírací doba od 1. července do 31.srpna (v době letních prázdnin)

pondělí:

11:00 - 16:00

   

úterý:

11:00 - 16:00

   

středa:

11:00 - 16:00

   

čtvrtek:

11:00 - 16:00

   

pátek:

zavřeno

   

sobota:

zavřeno

   

neděle:

zavřeno

   

V terénu jsme:

V pondělí, úterý, středu a čtvrtek vždy od 13:00 hod do 15:00 hod

V pátek od 12:00 hod do 14:00 hod

 

Tým a kontakty

 

Bc. Pavla Koláčková DiS.– vedoucí služby a sociální pracovnice
734 435 314, pavla.kolackova@valmez.charita.cz

Mgr. Zuzana Múdrá  - sociální pracovnice
734 435 316, zuzana.mudra@valmez.charita.cz

Daniela Tomečková DiS. - sociální pracovnice
732 702 882, daniela.tomeckova@valmez.charita.cz

Bc. Helena Tellerová - sociální pracovnice
739 323 508, helena.tellerova@valmez.charita.cz

 

 

Kontakt na naše webovky http://nz-zastavka.wz.cz

 

Ceník:  služba je poskytována bezplatně.

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde

 

 

 

 

Seznam lidí

Bc. Pavla Koláčková, DiS. - vedoucí a sociální pracovník