Giúp đỡ nguời ngoại quốc và nguời tị nạn

Foto: Lubomír Kotek

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ

Chúng tôi trợ giúp ở đâu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và trợ giúp cho người nước ngoài và tị nạn tại các chi nhánh văn phòng tư vấn Charita ČR từ năm 1992.

Các dịch vụ tư vấn xã hội chuyên nghiệp được cung cấp miễn phí và trên cơ sở ngoại trú tại trụ sở Văn phòng tư vấn cho người nước ngoài và tị nạn tại Hradec Králové và bằng hình thức làm việc ngoài đường phố theo nhu cầu cá nhân của khách hàng tại tỉnh Hradec Králové. Đây là dịch vụ xã hội được đăng ký theo bộ luật số 108/2006 Sb.

Chúng tôi cũng hoạt động trực tiếp tại Trung tâm cư trú thuộc Bộ Nội vụ CH SÉC tại Kostelec nad Orlicí tại đây chúng tôi tư vấn xã hội và pháp lý cho người nộp đơn xin bảo vệ quốc tế (tị nạn). Charita khu vực Ústí nad Orlicí cũng cung cấp dịch vụ tủ quần áo xã hội tại Trung tâm cư trú.

Các dự án của chúng tôi hỗ trợ

EU - Azylový, migrační a integrační fond         MV ČR

Projekt Integrační centrum pro cizince AMIF/20/01 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

MPSV ČR      Královéhradecký kraj      Statutární město Hradec Králové      logo Charita